Trong Pascal, Câu Lệnh Nào Sau Đây Được Viết Đúng ? A Trong Pascal Câu Lệnh Nào Sau Đây Được Viết Đúng

Câu trả lời được tuyệt đối chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Trong pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng


*

Câu 1. Vào Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. For i:= 4 lớn 1 do writeln(‘A’);

B. For i= 1 khổng lồ 10 writeln(‘A’);

C. For i:= 1 to 10 bởi vì writeln(‘A’);

D. For i khổng lồ 10 vì chưng writeln(‘A’);

Câu 2. Vào câu lệnh lặp: For i := 1 to lớn 10 do j:= j + 2; write( j );

Khi chấm dứt câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được triển khai bao nhiêu lần?

A. 10 lần B. 5 lần C. 1 lần D. Không thực hiện.

Câu 3. Cho đoạn chương trình: J:= 0;

For i:= 1 lớn 5 vị J:= j + i;

Sau khi triển khai đoạn công tác trên, cực hiếm của biến chuyển j bởi bao nhiêu?

A. 12 B. 22 C. 15 D. 42.

Câu 4: Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ nào sau đó là đúng?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) else (câu lệnh 2);

B. If (câu lệnh) then (điều kiện)

C. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) else (câu lệnh 2)

D. If (điều kiện) vị (câu lệnh)

Câu 5: chương trình sau cho công dụng gì?

Program VD;

Var a, b: Real;

x: Integer;

Begin

Readln( a,b);

If a>b then x:=a else x:=b;

Writeln(x);

End.

Đề này lỗi,mình sửa lại nha.

A.Xuất ra màn hình hiển thị số bé dại nhất vào 2 số a, b đã nhập.

Xem thêm: Top 10 Website Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí 24H, Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí Ở Đâu

B.Xuất ra màn hình số lớn số 1 trong nhị số a, b đang nhập.

C.Chương trình không triển khai được bởi vì lỗi khai báo loại dữ liệu.

D.Đảo giá trị của hai phát triển thành a, b đến nhau.

Câu 6: hoạt động nào tiếp sau đây lặp với số lần lặp biết trước?

A. Rửa rau tới lúc sạch

B. Học bài cho tới khi nằm trong bài

C. Hotline điện tới khi có người nghe máy

D. Ngày rửa ráy 2 lần

Câu 7: cấu tạo câu lệnh điều kiện dạng thiếu là:

A. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) esle (câu lệnh 2);

B. If (điều kiện) then (câu lệnh) ;

C. If (điều kiện) then (câu lệnh), (câu lệnh 2);

D. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) ; esle (câu lệnh 2);

Câu 8: Ta bao gồm 2 lệnh sau:

x := 8;

IF x
A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 9: lựa chọn câu lệnh Pascal hòa hợp lệ trong số câu lệnh sau:

A. If a >b then max = a ;

B. If a := b then max = b ;

C. If a = b then S := a+b ;

D. If a A. For (biến đếm ): = ( giá trị đầu) to lớn (giá trị cuối ) vì (câu lệnh);

B. For (biến đếm):= (giá trị cuối) khổng lồ (giá trị đầu ) do ( câu lệnh);

C. For (biến đếm ); = (giá trị đầu ) lớn (giá trị cuối) ; vì chưng (câu lệnh);

D. For (biến đếm)=(giá trị đầu) to (giá trị cuối) bởi vì (câu lệnh ) ;

Câu 11: Em phát âm lệnh lặp theo nghĩa nào dưới đây?

A. Một lệnh cố kỉnh cho nhiều lệnh

B. Các câu lệnh được viết lặp đi lặp lại nhiều lần

C. Vì câu lệnh mang tên là lệnh lặp

D. Cả (A), (B), (C) phần đa sai

Câu 12: bao giờ thì câu lệnh For..to..do kết thúc?

A. Khi biến đổi đếm nhỏ tuổi hơn giá trị cuối

B. Khi biến chuyển đếm to hơn giá trị cuối

C. Khi trở nên đếm bé dại hơn quý giá đầu

D. Khi thay đổi đếm lớn hơn giá trị đầu

Câu 13: cho những câu lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu lệnh đúng?

A. For i:=1 lớn 10; vì chưng x:=x+1;

B. For i:=1 to 10 do x:=x+1;

C. For i:=10 to 1 bởi vì x:=x+1;

D. For i =10 khổng lồ 1 do x:=x+1;

Câu 14: Với ngữ điệu lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 vì x:=x+1; thì biến đếm i phải

được khai báo là kiểu dữ liệu nào?

A. Integer

B. Real

C. String

D. Tất cả các hình dáng trên những được

Câu 15: trong câu lệnh lặp với số lần biết trước (For – do), được tiến hành mấy lần?

trang chủ » Câu Lệnh Pascal Nào dưới đây được Viết đúng » vào Pascal Câu Lệnh Nào dưới đây được Viết đúng


toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 nhiều người đang xem: trong pascal câu lệnh nào sau đây được viết đúng
*
vào Pascal, câu lệnh nào tiếp sau đây được viết đúng?

A. For i := 1.5 khổng lồ 5.5 vị writeln(‘A’);

B. For i := 1 to 100 vì writeln(‘A’);

C. For i := 10 to lớn 1 vị writeln(‘A’);

D. For i := 1 khổng lồ 10; vị writeln(‘A’);

 

*
*

B.

Giải thích:

A: Sai vì giá trị đầu và cực hiếm cuối của vòng lặp đề nghị là giá trị nguyên ở đây là số thực nên có khả năng sẽ bị lỗi

C: không đúng vì đó là vòng lặp tiến tuy thế lại giá trị đầu > quý giá cuối

D: Thừa vệt ; ở sau số 10

Câu 14: Câu lệnh nào dưới đây hợp lệ

A. For i:=100 khổng lồ 1 do writeln(‘A’);

B. For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. For i:= 1 to lớn 10 do; writeln(‘A’);

D. For i:=1 khổng lồ 10 vì writeln(‘A’);

Câu 13 : Câu lệnh pascal nào sau đó là hợp lệ?

A. For i=1 to 10 bởi writeln(‘A’)

B. For i : = 1 khổng lồ 10 vị writeln(‘A’);

C. For i:=5 lớn 30 do; writeln(‘A’)

D. For i:= 10 khổng lồ 1 vị writeln(‘A’);

Câu 1:Trong ngôn từ Pascal, về khía cạnh cú pháp câu lệnh nào sau đây đúng với kết cấu lặp For ..to..do

A. For i:= 4 lớn 1 vị writeln(‘A’); B. For i= 1 to 10 writeln(‘A’);

C. For i:= 1 to 10 bởi vì writeln(‘A’); D. For i lớn 10 bởi writeln(‘A’);

Các câu lệnh sau vào Pascal sau tất cả hợp lệ không? còn nếu như không hãy sửa lại đến hợp lệ?

a) For i:= 50 lớn 10 bởi writeln(‘A’);

b) For i:= 1.5 lớn 5.5 do Writeln(‘A’)

Các câu lệnh sau vào Pascal sau có hợp lệ không? còn nếu như không hãy sửa lại cho hợp lệ?

a) For i:= 50 to lớn 10 vày writeln(‘A’);

b) For i:= 1.5 to lớn 5.5 vày Writeln(‘A’);

c) X:= 3; while X:=3 vị X= X + 1;

d) X:= 5; while X =5 do; X:= X + 2;

Câu 4: trong số câu lệnh pascal, câu lệnh nào hòa hợp lệ:

 

A. For i:=1 lớn 4 do writeln (‘y’); C. For i=4 to lớn 1 bởi writeln (‘y’) ;

B. For i:=4 lớn 1 vày writeln (‘y’); D. For i=:4 to 1 bởi writeln (‘y’);

Câu 5: cho biết thêm số vòng lặp của câu lệnh: For i:= 22 khổng lồ 32 do writeln(‘A’);

 

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Câu 6: bao giờ thì câu lệnh for ..to..do kết thúc?

 

A. Khi biến chuyển đếm to hơn giá trị cuối. C. Khi biến chuyển đếm nhỏ dại hơn giá trị cuối.

B. Khi phát triển thành đếm bằng giá trị cuối. D. Khi biến đổi đếm lớn hơn giá trị đầu.

Câu 7: Vòng lặp sau thực hiện bao nhiêu lần lặp:

 For i := 1 lớn 5 vì chưng a := a + 1;

A. 3 lần. B. 4 lần. C. 5 lần. D. 6 lần.

Câu 8: Vòng lặp sau cho kết quả S bởi bao nhiêu:

 S := 0; For i := 1 khổng lồ 4 vì S := S + 2;

A. S = 8 B. S = 10 C. S = 12 D. S = 14

Câu 9: Vòng lặp sau cho công dụng S bởi bao nhiêu:

S := 1; For i := 1 to 3 do S := S * 2;

A. S = 6 B. S = 8 C. S = 10 D. S = 12

Câu 10: tần số lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như vậy nào?

A. Quý giá đầu – giá trị cuối B. Quý giá đầu – cực hiếm cuối + 1

C. Quý hiếm cuối – giá trị đầu D. Giá trị cuối – quý hiếm đầu + 1

Câu 11: trong câu lệnh lặp, kiểu tài liệu của phát triển thành đếm là:

A. Real B. String C. Integer D. Char

Câu 12: Câu lệnh lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước bước đầu bằng tự khóa:

A. For B. While C. If D. Var

Câu 13: từ bỏ khóa làm sao sau đây dùng để làm khai báo biến:

A. Uses B. Begin C. Var D. Writeln

Câu 14: trong câu lệnh While...do… nếu đk đúng thì:

A. Thường xuyên vòng lặp B. Vòng lặp vô tận

C. Lặp 10 lần D. Ra khỏi vòng lặp

Câu 15: Câu lệnh dưới đây cho công dụng như cố kỉnh nào? For i:=1 to 10 bởi Writeln(‘A’);

A. In dãy số trường đoản cú 10 mang lại 1 ra màn hình hiển thị B. In dãy số từ một đến 10 ra màn hình

C. In trăng tròn ký từ bỏ A ra screen D. In 10 cam kết tự A ra màn hình

Câu 16: Cú pháp câu lệnh lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước:

A. For ... To... Do

B. For := to vị ;

C. For ... Do

D. For := to vì ;

Câu 17: chọn phát biểu đúng:

A. Lặp vô hạn lần rất có thể xảy ra ngơi nghỉ câu lệnh lặp với chu kỳ biết trước

B. Lặp vô hạn lần là lặp 1000 lần

C. Lặp vô hạn lần hoàn toàn có thể xảy ra sống câu lệnh điều kiện

D. Lặp vô hạn lần rất có thể xảy ra làm việc câu lệnh lặp cùng với số lần chưa biết trước

Câu 18: chọn câu lệnh đúng: 

A. X:=1; while x 10 bởi x:=x+5;

C. X:=1; while x:= 10 vày x:=x+5;

D. X:=10; while x:array of ;

B. :array for ;

C. :array of ;

D. :array of ;

Câu 27: mang sử biến chiều cao gồm 20 phần tử, cách khai báo làm sao dưới đó là đúng

A. Var Chieucao: array of real;

B. Var Chieucao: array of integer;

C. Var Chieucao: array of string;

D. Var Chieucao: array of char;

Câu 28: trả sử biến chuyển mảng A bao gồm 5 phần tử và quý giá của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 lớn 5 do tb := tb + A; quý giá của phát triển thành tb là bao nhiêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *