LỆNH VICE CITY 3, 4, 5 - MỌI MÃ CHEAT GRAND THEFT AUTO THE TRILOGY

Lệnh, mã cheat trò chơi GTA 3 (Grand Theft auto III) không thiếu thốn nhất. Với mọi lệnh, mã game GTA 3 này, bạn có thể hack bất tử, tăng máu, tăng tiền, mod vũ khí…

Trong khi tập luyện game, các bạn nhập một trong số mã lệnh sau nhằm kích hoạt những lệnh tương ứng. Nếu như khách hàng sử dụng đúng lệnh, bạn sẽ thấy lời nhắn Cheat Activated thông tin sử dụng lệnh thành công.

Lưu ý: các mã lệnh có thể được nhập các lần.

Bạn đang xem: Lệnh vice city 3

*
*
Lệnh, mã game GTA 3 (Grand Theft tự động III)


Trong quá trình chơi game, nhập những mã game dưới để sử dụng lệnh – không rõ ràng chữ hoa và chữ thường
Mã gameKết quả
gunsgunsgunsTất cả vũ khí
ifiwerearichmanTăng tiền
gesundheitĐầy máu
morepolicepleaseTăng mức truy nã nã
nopolicepleaseGiảm mức truy nã nã
bangbangbangPhá hủy toàn bộ ô tô
ilikedressingupThay đổi trang phục
itsallgoingmaaadNhững người đi dạo trở đề xuất điên loạn
nobodylikesmeTất toàn bộ cơ thể đi bộ tiến công bạn
weaponsforallNgười đi bộ đánh nhau
timeflieswhenyouTăng vận tốc trong game
madweatherThời gian trong game trở phải rất nhanh
boooooringChơi trò chơi nhanh hơn ( Giảm vận tốc trong game)
turtoiseFull giáp
skincancerformeThời ngày tiết đẹp
ilikescotlandTrời nhiều mây
ilovescotlandTrời mưa
peasoupThời tiết sương mù
anicesetofwheelsBánh xe tàng hình
chittychittybbÔ sơn bay
cornerslikemadCải thiện chuyên môn lái xe
nastylimbscheatChế độ Gore
giveusatankGọi xe cộ tăng ( Rhino)

Chúc chúng ta chơ trò chơi vui hơn với các mã lệnh vào game GTA 3 (Grand Theft auto III) này mà lại nhớ đừng tất cả lạm dụng mà cấp tốc chán game đó nha.

Grand Theft tự động The Trilogy – The Definitive Edition đã chấp thuận trình làng. Đây là phiên bản trau chuốt lại hình ảnh của bố phần game thế giới mở cổ xưa gồm: GTA III, GTA Vice City, cùng GTA San Andreas. Trường hợp bạn không biết thì mã cheat Grand Theft auto The Trilogy – The Definitive Edition cũng không khác mấy so với bạn dạng gốc. Dưới đó là phần tổng vừa lòng cheat code của cả ba trò chơi để các bạn dễ lựa chọn và sử dụng.

Xem thêm: Cách tạo icon facebook trên desktop mới nhất 2023, hướng dẫn cách tạo icon facebook trên desktop

Lưu ý là vì một số nguyên nhân kỹ thuật đề xuất Rockstar sẽ loại trừ một số cheat tại một hoặc những hệ máy. Nếu một cheat bạn nhập vào không chuyển động thì tức là nó đã biết thành bỏ đi rồi. Bên cạnh ra, dùng cheat code đã khóa một vài trophy/achievement, vậy nên các bạn hãy cân nhắc trước khi dùng.

Để nhập cheat trên các máy console, bạn cứ bấm theo đồ vật tự nút. Dịp đó, nhân vật vẫn hành vi theo công năng của nút buộc phải sẽ giỏi hơn nếu như khách hàng tìm một nơi an toàn, ko vướng víu rồi bắt đầu nhập mã.

*

Mã cheat Grand Theft auto III

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Receive All WeaponsR2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGUNSGUNSGUNS
Full HealthR2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, R, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGESUNDHEIT
Full ArmorR2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZL, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTORTOISE
Receive $250,000R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, L, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpIFIWEREARICHMAN
Raise Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, LeftRT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, LeftZR, ZR, L, ZR, Left, Right, Left, Right, LeftMOREPOLICEPLEASE
Lower Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownZR, ZR, L, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownNOPOLICEPLEASE
Increase GoreSquare, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, XX, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, AY, L, A, Down, L, R, X, Right, L, BNASTYLIMBSCHEAT
Change OutfitRight, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, L, ZL, Up, Left, Down, RightILIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, DownRT, RB, Y, A, LT, LB, Up, DownZR, R, X, B, ZL, L, Up, DownWEAPONSFORALL
Angry PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LTDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, L, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LBDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, ZL, LITSALLGOINGMAAAD
Speed Up TimeCircle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, TriangleB (x3), X (x5), LB, Y, B, YA (x3), Y (x5), L, X, A, XMADWEATHER
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2Y, Up, Right, Down, X, LB, LTX, Up, Right, Down, Y, L, ZLTIMEFLIESWHENYOU
Slower Gameplayriangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2Y, Up, Right, Down, X, RB, RTX, Up, Right, Down, Y, R, ZRBOOOOORING
Improved HandlingR1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, TriangleRB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, YR, L, ZR, L, Left, R, R, XCORNERSLIKEMAD
Flying CarsRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RCHITTYCHITTYBB
Destroy All CarsL2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LBZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, LBANGBANGBANG
Invisible CarsL1, L1, Square, R2, Triangle, L1, TriangleLB, LB, X, RT, Y, LB, YL, L, Y, ZR, X, L, XANICESETOFWHEELS
Spawn TankCircle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, TriangleB (x6), RB, LT, LB, Y, B, YA (x6), R, ZL, L, X, B, XGIVEUSATANK
Clear WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, TriangleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, YL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, XSKINCANCERFORME
Cloudy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, SquareLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, XL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, YILIKESCOTLAND
Rainy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, CircleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, BL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, AILOVESCOTLAND
Foggy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, XLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, AL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, BPEASOUP

*

Mã cheat Grand Theft Auto: Vice City

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon phối #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSTOOLS
Weapon phối #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALTOOLS
Weapon mix #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownNUTTERTOOLS
Full HealthR1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpASPIRINE
Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpPRECIOUSPROTECTION
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LICANTTAKEITANYMORE
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, RightRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, RightR, R, A, ZR, Left, Right, Left, Right, Left, RightYOUWONTTAKEMEALIVE
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownLEAVEMEALONE
Change OutfitRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LFIGHTFIGHTFIGHT
Faster GameplayCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XONSPEED
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RBOOOOOORING
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LGRIPISEVERYTHING
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLMIAMITRAFFIC
Flaming TrafficR2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LBZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, LBIGBANG
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, AAHAIRDRESSERSCAR
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, AIWANTITPAINTEDBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XPANZER
Spawn DodoRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RFLYINGWAYS
Spawn Bloodring BangerUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLTRAVELINSTYLE
Spawn Bloodring RacerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftGETTHEREQUICKLY
Spawn CaddieCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL B, R, L, A, BBETTERTHANWALKING
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RGETTHEREVERYFASTINDEED
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRGETTHEREAMAZINGLYFAST
Spawn Love Fist LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightROCKANDROLLCAR
Spawn Romero"s HearseDown, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, RightDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, RightDown, ZR, Down, R, ZL, Left, R, L, Left, RightTHELASTRIDE
Spawn Sabre TurboRight, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, LeftRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, LeftRight, ZL, Down, ZL, ZL, B, R, L, A, LeftGETTHEREFAST
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightRUBBISHCAR
Play as Red LeatherRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Play as Candy SuxxxCircle, R2, Down, R1, Left, Right, R1, L1, X, L2B, RT, Down, RB, Left, Right, RB, LB, A, LTA, ZR, Down, R, Left, Right, R, L, B, ZLIWANTBIGTITS
Play as Hilary KingR1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RTR, A, ZR, L, Right, R, L, B, ZRILOOKLIKEHILARY
Play as Ken RosenbergRight, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RBRight, L, Up, ZL, L, Right, R, L, B, RMYSONISALAWYER
Play as Lance VanceCircle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, LBA, ZL, Left, B, R, L, B, LLOOKLIKELANCE
Play as Love Fist thành viên (1)Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, ADown, L, Down, ZL, Left, B, R, L, B, BROCKANDROLLMAN
Play as Love Fist thành viên (2)R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LBR, ZL, ZR, L, Right, ZR, Left, B, Y, LWELOVEOURDICK
Play as MercedesR2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, TriangleRT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, YZR, L, Up, L, Right, R, Right, Up, A, XFOXYLITTLETHING
Play as Phil CassadyRight, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, CircleRight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, BRight, R, Up, ZR, L, Right, R, L, Right, AONEARMEDBANDIT
Play as Ricardo DiazL1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LTL, ZL, R, ZR, Down, L, ZR, ZLCHEATSHAVEBEENCRACKED
Play as Sonny ForelliCircle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, XB, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, AA, L, A, ZL, Left, B, R, L, B, BIDONTHAVETHEMONEYSONNY
Clear WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), DownRT, A, LB, LB, LT (x3), DownZR, B, L, L, ZL (x3), DownAPLEASANTDAY
Sunny WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XALOVELYDAY
Cloudy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YABITDRIEG
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ACATSANDDOGS
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEATHING

*

Mã cheat Grand Theft Auto: San Andreas

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon mix #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSARMOURY
Weapon mix #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALSKIT
Weapon phối #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)NUTTERSTOYS
Get $250,000 Cash, Full Health và Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpINEEDSOMEHELP
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LGOODBYECRUELWORLD
Infinite AmmoL1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LBL, R, Y, R, Left, ZR, R, Left, Y, Down, L, LFULLCLIP
Infinite HealthDown, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, TriangleDown, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, YDown, B, Right, Left, Right, R, Right, Down, Up, XINEEDSOMEHELP
Infinite Lung CapacityDown, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, DownDown, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, DownDown, Left, L, Down, Down, ZR, Down, ZL, DownMANFROMATLANTIS
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, LeftRB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, LeftR, R, A, ZR, Right, Left, Right, Left, Right, LeftTURNUPTHEHEAT
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownTURNDOWNTHEHEAT
Lock Wanted LevelCircle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, UpB, Right, B, Right, Left, X, Y, UpA, Right, A, Right, Left, Y, X, UpIDOASIPLEASE
Maximum FatTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownY, Up, Up, Left, Right, X, B, DownX, Up, Up, Left, Right, Y, A, DownWHOATEALLTHEPIES
Maximum MuscleTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, LeftY, Up, Up, Left, Right, X, B, LeftX, Up, Up, Left, Right, Y, A, LeftBUFFMEUP
Maximum RespectL1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LBL, R, X, Down, ZR, B, L, Up, ZL, ZL, L, LWORSHIPME
Super JumpUp, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RTUp, Up, X, X, Up, Up, Left, Right, Y, ZR, ZRKANGAROO
Super PunchUp, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LTUp, Left, B, X, R, A (x3), ZLSTINGLIKEABEE
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownSURROUNDEDBYNUTTERS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLSTOPPICKINGONME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LSTATEOFEMERGENCY
Elvis PedestriansL1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, LeftLB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, LeftL, A, X, L, L, Y, ZL, Up, Down, LeftBLUESUEDESHOES
Ninja PedestriansX, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, SquareA, A, Down, RT, LT, B, RB, B, XB, B, Down, ZR, ZL, A, R, A, YNINJATOWN
No PedestriansX, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, LeftA, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, LeftB, Down, Up, ZR, Down, X, L, X, LeftGHOSTTOWN
Speed Up TimeCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XTIMEJUSTFLIESBY
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, L2, L1, SquareY, Up, Right, Down, LT, LB, XX, Up, Right, Down, ZL, L, YSPEEDITUP
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RSLOWITDOWN
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LSTICKLIKEGLUE
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLALLDRIVERSARECRIMINALS
Invisible CarsTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LBX, L, X, ZR, Y, L, LWHEELSONLYPLEASE
Flying CarsSquare, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, LeftX, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, LeftY, Down, ZL, Up, L, A, Up, B, LeftCHITTYCHITTYBANGBANG
Flying BoatsR2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, TriangleRT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, YZR, A, Up, L, Right, R, Right, Up, Y, XFLYINGFISH
All Cars have NOSLeft, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LBLeft, X, R, L, Up, Y, X, Down, A, ZL, L, LSPEEDFREAK
All Taxis Have NOSUp, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, RightUp, A, Y, A, Y, A, X, RT, RightUp, B, X, B, X, B, Y, ZR, RightVKYPQCF
Drive On WaterRight, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RTRight, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZRGKPNMQ
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, APINKISTHENEWCOOL
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, ASOLONGASITSBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XTIMETOKICKASS
Spawn JetpackLeft, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, RightLeft, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, RightLeft, Right, L, ZL, R, ZR, Up, Down, Left, RightROCKETMAN
Spawn quái thú TruckRight, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LBRight, Up, R (x3), Down, X, X, B, A, L, LMONSTERMASH
Spawn ParachuteLeft, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LBLeft, Right, L, ZL, R, ZR, ZR, Up, Down, Right, LLETSGOBASEJUMPING
Spawn Bloodring BangerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftOLDSPEEDDEMON
Spawn CaddyCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL, B, R, L, A, B18HOLES
Spawn DozerR2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, LeftRT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, LeftZR, L, L, Right, Right, Up, Up, B, L, LeftITSALLBULL
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RVROCKPOKEY
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRJUSTTRYANDSTOPME
Spawn HunterCircle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LBA, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, LOHDUDE
Spawn HydraTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, UpY, Y, X, B, A, LB, LB, Down, UpX, X, Y, A, B, L, L, Down, UpJUMPJET
Spawn LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightCELEBRITYSTATUS
Spawn Quad BikeLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RTLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Y, A, X, R, ZRFOURWHEELFUN
Spawn RancherUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLDOUGHNUTHANDICAP
Spawn Stunt PlaneCircle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, YA, Up, L, ZL, Down, R, L, L, Left, Left, B, XFLYINGTOSTUNT
Spawn TankerR1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LBR, Up, Left, Right, ZR, Up, Right, Y, Right, ZL, L, LHITTHEROADJACK
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightTRUEGRIME
Spawn VortexTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, DownY, Y, X, B, A, LB, LT, Down, DownX, X, Y, A, B, L, ZL, Down, DownIWANTTOHOVER
Morning SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YPLEASANTLYWARM
Night SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XNIGHTPROWLER
Cloudy WeatherL2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LBZL, Down, Down, Left, Y, Left, ZR, Y, B, R, L, LDULLDULLDAY
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ASTAYINANDWATCHTV
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEWHEREIMGOING
SandstormUp, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RTUp, Down, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZRSANDINMYEARS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *