Tổng Hợp Một Số Lệnh Giải Nén Trong Linux : Zip, Tar, Lệnh Cơ Bản Nén Và Giải Nén File Tar, Gzip Và Zip

I. Tar Tar giúp đóng gói các files/thư mục vào trong một file, giúp ích không hề ít cho câu hỏi sao lưu giữ dữ liệu. Thông thường, Tar file gồm đuôi .tar. Để bớt tối đa kích cỡ tập tin, chúng ta cần thêm các tùy lựa chọn nén gzip hoặc bunzip2. Tổng hợp các tùy chọn bao gồm

c: tạo file lưu giữ trữ.

Bạn đang xem: Lệnh giải nén trong linux

x: Giải nén tệp tin lưu trữ.z: Nén cùng với gzip – luôn luôn có khi làm việc với tập tin gzip (.gz).j: Nén với bunzip2 – luôn luôn có khi thao tác với tập tin bunzip2 (.bz2).lzma: Nén với lzma – luôn luôn có khi thao tác làm việc với tập tin LZMA (.lzma).f: Chỉ mang đến file giữ trữ sẽ khởi tạo – luôn luôn có khi thao tác làm việc với file lưu trữ.v: Hiển thị phần nhiều tập tin đang thao tác làm việc lên màn hình.r: Thêm tập tin vào file sẽ lưu trữ.u: update file đã có trong tệp tin lưu trữ.t: Liệt kê số đông file đang có trong file lưu trữ.delete: Xóa tệp tin đã bao gồm trong tệp tin lưu trữ.totals: hiện tại thỉ thông số kỹ thuật file tarexclude: loại trừ file theo yêu mong trong quá trình nén

1. Tạo ra fie nén .tar

# tar -cvf filename.tar file1 file2 folder1 folder2

Filename.tar là tên gọi file tar bạn sẽ tạo ra. File1, folder1… là các file, thư mục bạn có nhu cầu đóng gói trong file tar (đóng gói theo như đúng thứ trường đoản cú liệt kê).

Ví dụ, các bạn đang làm việc tại /usr, cần đóng gói thư mục /usr/bin, folder /boot/grub cùng file /boot/abc.img

# tar -cvf filename.tar bin /boot/grub /boot/abc.img

File được giữ trữ có thể ở dạng filename (abc.img) hoặc ngơi nghỉ dạng file kèm đường truyền (boot/abc.img). Lúc đó, trong quá trình bung dữ liệu, file sẽ được đặt ở đúng đường truyền đã lưu.

Đóng gói với nén dữ liệu

Tar thông thường chỉ giúp đóng gói dữ liệu. Để nén dữ liệu giảm thiểu dung lượng, bạn dùng cần những tùy lựa chọn nén z mang lại gzip (định dạng .gz) hoặc j đến bunzip (định dạng .bz2)

# tar -czvf filename.tar.gz file1 file2 folder1 folder2

hoặc

# tar -cjvf filename.tar.bz2 file1 file2 folder1 folder2

Lưu trữ quăng quật qua các tập tin theo yêu thương cầu

Trong quá trình đóng gói và lưu trữ dữ liệu, hoàn toàn có thể loại bỏ các tập tin theo yêu thương cầu bằng phương pháp sử dụng tùy lựa chọn exclude.

Ví dụ, loại trừ các file .pyc khỏi bài toán đóng gói tài liệu thư mục /usr/lib/python2.6/site-packages

# tar -cvf filename.tar /usr/lib/python2.6/site-packages –exclude=’*.pyc’

Hiển thị tổng dung tích đã được lưu trữ

Sử dụng tùy lựa chọn totals góp hiển thị tổng dung lượng đã được giữ trữ

# tar -cvf filename.tar file1 folder1 –totals

Total bytes written: 20561920 (20Mi
B, 354Mi
B/s)

2. Thao tác làm việc với file .tarLiệt kê nội dung bên trong file lưu trữ

Để coi nội dung bên trong 1 file tar, thực hiện tùy chọn v để cho ra các thông tin chi tiết trên màn hình bao gồm permission, owner, date/time…

# tar -tvf filename.tar

Thêm mới, cập nhập nội dung vào file lưu trữ

Sử dụng tùy chọn r nhằm thêm ngôn từ vào file lưu trữ

# tar -rvf filename.tar add_file1 add_file2

Để cập nhập tài liệu vào file tàng trữ đã có, thực hiện tùy lựa chọn u (đặc biệt yêu cầu trong bài toán update các file backup)

# tar -uf filename.tar

Câu lệnh trên vẫn so sánh thời gian sửa thay đổi của nội dung bên ngoài và phía bên trong của file lưu trữ. File bên trong sẽ được update nếu tập tin bên phía ngoài mới hơn.

Xóa dữ liệu trong tệp tin lưu trữ

Sử dụng tùy lựa chọn delete nhằm xóa ngôn từ theo yêu cầu trong file lưu trữ

# tar -f filename.tar –delete file1 file2

3. Giải nén tệp tin .tar

# tar -xvf filename.tar

Câu lệnh trên sẽ không xóa file .tar mà sẽ chỉ giải nén dữ liệu bên trong file tar vào thư mục hiện nay tại. Trong trường hợp file được lưu gồm kèm đường dẫn, nếu đường dẫn đó ko tồn tại, khối hệ thống sẽ tự chế tạo ra thư mục tương ứng để để file. Tùy theo cách bạn đóng gói tài liệu mà lúc bung ra địa chỉ file rất có thể thay đổi

Ví dụ, bạn đang thao tác làm việc tại /boot/grub và mong đóng gói tệp tin 1.map tại thư mục đó.

Nếu bạn đóng gói 1.map, khi giải nén băng thông file sẽ là /boot/grub/1.map
Nếu các bạn đóng gói /boot/grub/1.map, khi giải nén đường truyền file đang là /boot/grub/boot/grub/1.map
Bung file nén

Đối với những file nén gzip .tar.gz bạn cần sử dụng thêm tùy chọn z (với tệp zip gzip) tốt tùy chọn j (với file nén bunzip)

# tar -xzvf filename.tar.gz# tar -xjvf filename.tar.bz2

Bung một vài file/thư mục cố kỉnh thể

# tar -xvf filename.tar file1 file2

Bung vào 1 folder khác

Để bung dữ liệu vào nơi khác thư mục hiện tại, bạn phải chỉ rõ băng thông của thư mục tiêu với tùy lựa chọn -C

# tar -xvf filename.tar -C /directory

Ví dụ, # tar -xvf test.tar -C /boot/efi thì tổng thể file của test.tar sẽ được bung ra trong thư mục /boot/efi

II. Gzip – GZIP được dùng khá phổ biến trong nền tảng gốc rễ Unix/Linux. GZIP chỉ hoàn toàn có thể làm câu hỏi trên 1 tập tin hoặc 1 dòng dữ liệu, cho nên vì vậy không thể lưu lại trữ được rất nhiều tập tin. Bởi vậy, nếu như muốn sử dụng cho nhiều tập tin thì họ phải áp dụng TAR đóng gói chúng lại trước.

Xem thêm: Lệnh Ghi Kích Thước Liên Tục Trong Cad, Lệnh Dim Liên Tục Trong Autocad Lệnh Dimcontinue

1. Tạo nên file nén Gzip

# gzip filename

Khi đó, file cội tự đổng biến đổi thành file nén. Lấy một ví dụ # gzip test.php sẽ đổi khác test.php thành test.php.gz

Thiết lập cường độ nén

Mức độ nén được thiết lập trong khoảng từ là một đến 9. Trong đó, 1 ~ fast nén nhanh nhất nhưng cường độ nén thấp duy nhất còn 9 ~ best mức độ nén cao nhất nhưng nén đủng đỉnh nhất

# gzip –fast filename hoặc # gzip -1 filename# gzip –best filename hoặc # gzip -9 filename

Kiểm tra ở trong tính file nén

# gzip -l filename.gz

Ví dụ,

2. Giải nén tệp tin Gzip

# gzip -d filename

Khi đó, file nén auto chuyển biến thành file gốc. Ví dụ, # gzip -d test.php.gz sẽ thay đổi test.php.gz thành test.php

III. ZipĐầu tiên, bạn phải kiểm tra setup zip vào systems.

# rpm -q zippackage zip is not installedhoặc
Package zip-3.0-1.el6_7.1.x86_64 already installed & latest version
Tiến hành thiết đặt Zip nếu không có

# yum install zip -y
Installed:zip.x86_64 0:3.0-1.el6_7.1

1. Sản xuất file nén .zip

# zip filename.zip filename1 filename2

Trong đó, filename.zip là file zip sẽ được tạo từ các việc nén filename1 với filename2

Nén thư mục thành 1 file zip

Sử dụng tùy chọn -r để zip nén cục bộ folder và các file bên trong.

# zip -r test.zip folder1

Tạo tệp zip đã được nén ở chính sách yên lặng

Sử dụng tùy chọn -q để sản xuất file nén ở cơ chế yên im – quiet, ko hiển thị tin tức gì trong quy trình nén.

# zip -rq test.zip folder

2. Giải nén file .zip

# unzip filename.zip

Khi đó, tệp tin trong filename.zip sẽ tiến hành giải nén vào thư mục hiện tại tại, tệp nén vẫn giữ nguyên
Nếu file này còn tồn tại sinh sống thư mục giải nén, chương trình sẽ hỏi chúng ta về các tùy chọn núm thế

es, o, ll, one, ename
Giải nén ở chính sách yên lặng

Sử dụng tùy chọn -q để giải nén ở cơ chế yên lặng – quiet, ko hiển thị tin tức gì trong quy trình giải nén.

*

*

*

*

Nén cùng giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ phiên bản như: zip, tar.gz cùng tar.bz2. Dưới đó là một vài ví dụ về kiểu cách nén với giải nén với hồ hết định dạng đó.

1. Nén với giải nén file có đuôi .gz

1.1 Nén#gzip

1.2 Giải nén#gunzip

2. Gom với bung tập tin hoặc folder đuôi .tar

2.1 Gom#tar -cvf

2.2 Bung#tar -xvf

2.3 Nén với Gom#tar -zcvf file1 file2 …

2.4 Giải nén với bung#tar -zxvf

3. Bung file file gồm đuôi .bz2#tar xjvf

Các định hình khác :

1. ZIP

1.1 Nén một thư mục, sử dụng:# zip -r folder.zip folder1.2 Giải nén, sử dụng:# unzip file.zip

2. TAR.GZ

2.1 Nén một folder dạng .gz, sử dụng:# tar -zcf folder.tar.gz folder2.2 Giải nén, sử dụng:# tar -zxvf file.tar.gz

3. TAR.BZ2

3.1 Nén một folder dạng .bz2, sử dụng:$ tar -jcf folder.tar.bz2 folder3.2 Giải nén, sử dụng:$ tar -jxvf file.tar.bz2-Để biết thêm cách áp dụng lệnh man.


nội dung on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin
Share on Pinterest
Related Articles
ducthanh.edu.vn
HÀ NỘI71 trần Quốc Toản, Quận hoàn Kiếm
ducthanh.edu.vn
*

Tên miền


Email


Dịch vụ khác


Server


SSL


Hosting


Thiết kế web


*
*
Positive SSL Wildcard
TÊN MIỀNThông tin buộc phải biết
HOSTINGEMAILSERVERSSLTHIẾT KẾ WEBDỊCH VỤ KHÁCPhần mềm
Dịch vụ
ĐỐI TÁC
Scroll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *