Hợp đồng kiểm toán hợp đồng kiểm toán, mẫu hợp đồng kiểm toán mới nhất

01. Chuẩn chỉnh mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trọng trách của kiểm toánviên cùng doanh nghiệp kiểm toán (sau đây điện thoại tư vấn là “kiểm toán viên”) trong việcthỏa thuận các pháp luật của thích hợp đồng kiểm toán với Ban người đứng đầu và Ban quảntrị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp). Chuẩn mực này cũng quy địnhvà trả lời về những tiền đề của một cuộc kiểm toán, trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp lớn kiểm toán, trách nhiệmcủa Ban người đứng đầu và Ban cai quản trị đơn vị chức năng được kiểm toán liên quan mang lại hợp đồng kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán nước ta số220 cũng pháp luật và phía dẫn các vấn đề liênquan đến trọng trách của kiểm toán viên và doanh nghiệp truy thuế kiểm toán đối vớiviệc chấp nhận hợp đồng truy thuế kiểm toán nằm trong khả năng kiểm soát điều hành của kiểm toánviên và doanh nghiệp truy thuế kiểm toán (xemhướng dẫn ở chỗ A1 chuẩn mực này).

Bạn đang xem: Kiểm toán hợp đồng

02. Truy thuế kiểm toán viên cùng doanh nghiệpkiểm toán phải tuân thủ các luật pháp và giải đáp của chuẩn chỉnh mực này vào việcthỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Đơn vị được truy thuế kiểm toán (khách hàng) phải bao gồm hiểu biết một mực về cácquy định và lí giải của chuẩn mực này để phối hợp quá trình và xử lý những mốiquan hệ liên quan đến quá trình thỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Mục tiêu

03.Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là chỉ chấp nhậnhoặc tiếp tục thực hiện phù hợp đồng kiểm toán khi đã thống nhất được những cơ sở đểthực hiện hòa hợp đồng kiểm toán, thông qua việc:

(a) thiết lập được các tiền đề của một cuộc kiểm toán;

(b) chứng thực rằng kiểm toán viên, doanhnghiệp kiểm toán và Ban Giám đốc, Banquản trị đơn vị được truy thuế kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) sẽ thống độc nhất được cácđiều khoản của hòa hợp đồng kiểm toán.

Giải ưng ý thuật ngữ

04. Trong các chuẩn mựckiểm toán Việt Nam, thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

Tiềnđề của một cuộc kiểm toán: Là câu hỏi Ban Giám đốc đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán sử dụngkhuôn khổ về lập và trình bày báo cáotài bao gồm có thể gật đầu được trong câu hỏi lập báo cáo tài thiết yếu và sự chấp thuậncủa Ban chủ tịch và Ban quản trị đơnvị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đối với các đại lý để triển khai cuộckiểm toán (xem đoạn 13 chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn số 200).

05.Trong chuẩn mực này, thuậtngữ “Ban Giám đốc” tiếp sau đây được đọc là “Ban giám đốc và Ban quản lí trị đơn vị chức năng đượckiểm toán (trong phạm vi phù hợp)”.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Tiền đề của một cuộc kiểm toán

06.Để xác định tiền đề của mộtcuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải:

(a)Xác định coi liệu khuôn khổvề lập cùng trình bày report tài bao gồm được 1-1 vị áp dụng trong bài toán lập vàtrình bày báo cáo tài chính là có thể đồng ý được hay là không (xem lí giải tạiđoạn A2 - A10 chuẩn chỉnh mực này);

(b)Đạt được thỏa thuận hợp tác với Ban
Giám đốc đơn vị được truy thuế kiểm toán về việc Ban người có quyền lực cao hiểu và thừa nhận trách nhiệmcủa bọn họ (xem hướng dẫn tại vị trí A11 - A14, A20 chuẩn chỉnh mực này):

(i) Đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính tương xứng với độ lớn vềlập với trình bày report tài thiết yếu được áp dụng, của cả sự trình bày hợp lý, nếuthích hợp (xem phía dẫn ở vị trí A15 chuẩn chỉnh mực này);

(ii) Đối với kiểm soát và điều hành nội cỗ mà Ban Giám đốc xác minh là quan trọng để đảm bảocho bài toán lập cùng trình bày báo cáo tài chính không thể sai sót trọng yếu bởi gianlận hoặc nhầm lẫn (xem phía dẫn ở đoạn A16 - A19 chuẩn mực này);

(iii) trong việc cung cấp cho truy thuế kiểm toán viên:

a. Quyền tiếp cận với toàn bộ tài liệu, thông tin mà Ban người đứng đầu nhậnthấy là có liên quan đến quá trình lập với trình bày báo cáo tài thiết yếu như chứngtừ kế toán, sổ kế toán tài chính và những tài liệu khác;

b. Những tàiliệu, thông tin bổ sung mà truy thuế kiểm toán viên yêu ước Ban Giám đốc cung cấp hoặc giải trình để giao hàng cho mục đíchcủa cuộc kiểm toán;

c. Quyền tiếp cận không tinh giảm đốivới nhân sự của đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán mà kiểm toán viên xác minh là quan trọng để thu thập bằng triệu chứng kiểm toán.

Giới hạn phạm vi trước khi chấp nhận hợp đồng kiểm toán

07.Nếu Ban người đứng đầu hoặc Ban quảntrị đơn vị được kiểm toán giới hạn phạm vi các bước của kiểm toán viên trongcác quy định của dự thảo thích hợp đồng kiểm toán mà truy thuế kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán nhận định rằng sự giớihạn này đã dẫn đến việc kiểm toán viên không đồng ý đưa ra ý kiến đối với báo cáotài thiết yếu thì truy thuế kiểm toán viên với doanhnghiệp truy thuế kiểm toán không được đồng ý hợp đồng truy thuế kiểm toán bị giới hạn như vậy,trừ khi pháp luật và những quy định không giống yêu cầu phải gật đầu hợp đồng đó.

Các nguyên tố khác ảnh hưởng đến việc đồng ý hợp đồng kiểm toán

08.Nếu ko có đầy đủ tiền đề của cuộc kiểm toán, kiểmtoán viên phải bàn thảo vấn đề này với Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toán. Trừkhi điều khoản và các quy định không giống yêu cầu, truy thuế kiểm toán viên với doanh nghiệp kiểm toán không được chấp nhận hợp đồng kiểm toán nếu:

(a) kiểm toán viên xác định rằngkhuôn khổ về lập và trình diễn báo cáotài chính mà 1-1 vị vận dụng cho bài toán lập vàtrình bày report tài chính là khôngthể gật đầu đồng ý được, trừ trường vừa lòng quy định ở đoạn 19 chuẩn chỉnh mực này; hoặc

(b)Kiểm toán viên, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán và Ban Giám đốc đơn vị được kiểmtoán ko đạt được thỏa thuận theo hình thức tại đoạn06(b) chuẩn mực này.

Thỏa thuận về các lao lý của vừa lòng đồng kiểm toán

09.Kiểm toán viên với doanh nghiệp truy thuế kiểm toán phải thỏa thuậnvề các lao lý của hợp đồng truy thuế kiểm toán với Ban chủ tịch hoặc Ban quản ngại trị đơnvị được truy thuế kiểm toán (trong phạm vi phù hợp)(xem hướng dẫn ở đoạn A21 chuẩn mực này).

10.Theo đoạn 11 chuẩn mực này,các điều khoản thỏa thuận nên được ghi trong phù hợp đồng kiểm toán hoặc một hìnhthức thỏa thuận khác bằng văn phiên bản phù đúng theo (như
Thư hứa kiểm toán) và phải bao gồm (xem hướng dẫn tại đoạn A22 - A25 Chuẩnmực này):

(a) mục tiêu và phạm vi của cuộckiểm toán báo cáo tài chính;

(b)Trách nhiệm của kiểm toánviên và doanh nghiệp lớn kiểm toán;

(c) trọng trách của Ban Giám đốcđơn vị được kiểm toán;

(d)Xác định kích thước về lập với trình bày báo cáo tài chínhmà đối kháng vị vận dụng cho bài toán lập và trình bày báo cáo tài chính;

(e) Dự con kiến về report mà kiểmtoán viên cùng doanh nghiệp truy thuế kiểm toán sẽphát hành.

11.Nếu quy định và các quy địnhđã có yêu cầu đầy đủ, chi tiết về các quy định của phù hợp đồng kiểm toán, trongđó bao hàm cả các nội dung quy định ở chỗ 10 chuẩn chỉnh mực này thì kiểm toánviên với doanh nghiệp truy thuế kiểm toán khôngcần buộc phải đưa các điều khoản đó vào thích hợp đồng kiểm toán, trừ trường hòa hợp theo yêucầu của lao lý hoặc những quy định cùng Ban Giám đốc đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán hiểuvà vượt nhận nhiệm vụ của họ như quy định trong đoạn 06(b) chuẩn mực này(xem hướng dẫn tại phần A22, A26 - A27 chuẩn chỉnh mực này).

12.Nếu lao lý và những quy địnhđã có các yêu cầu về trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toán tương tựnhư đoạn 06(b) chuẩn chỉnh mực này thì truy thuế kiểm toán viên và công ty kiểm toán hoàn toàn có thể xác định rằng quy định và những quyđịnh đã bao gồm các trách nhiệm mà theo xét đoán của truy thuế kiểm toán viên là tương đồngvới những trách nhiệm quy định tại phần 06(b) chuẩn chỉnh mực này. Đối với những tráchnhiệm tương đồng này, kiểm toán viên có thể sử dụng những thuật ngữ của pháp luậtvà những quy định để trình diễn trong phù hợp đồng kiểm toán. Đối với những trách nhiệmmà luật pháp và các quy định không đưa ra yêu cầu rõ ràng nhưng vẫn có hình ảnh hưởngtương tự, phù hợp đồng kiểm toán phải sử dụng các thuật ngữ quy định tại đoạn 06(b)Chuẩn mực này (xem hướng dẫn ở chỗ A26 chuẩn mực này).

Các cuộc truy thuế kiểm toán nhiều năm

13.Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán và đơn vị được kiểm toán được phép ký kết hợp đồng kiểmtoán cho những năm tài chính. Đối với hợp đồng kiểm toánnhiều năm, mặt hàng năm, truy thuế kiểm toán viên vàdoanh nghiệp kiểm toán phải nhận xét xem liệu có cần phải sửa đổi, bửa sungcác quy định của hòa hợp đồng truy thuế kiểm toán đã ký hay là không và liệu có cần được nhắclại các pháp luật hiện có của hòa hợp đồng truy thuế kiểm toán với đơn vị chức năng được kiểm toán haykhông. Những pháp luật cần sửa đổi, bổsung (nếu có) rất cần được lập thành văn bản và kèm theo thành phụ lục của đúng theo đồngkiểm toán đã ký (xem phía dẫn tại phần A28 chuẩn chỉnh mực này).

Chấp nhận biến đổi điều khoản phù hợp đồng kiểm toán

14.Kiểm toán viên với doanh nghiệp truy thuế kiểm toán không được đồngý biến hóa các lao lý của hợp đồng kiểm toán nếu không tồn tại lý do phù hợp chothay đổi đó (xem hướng dẫn ở trong phần A29 - A31 chuẩn chỉnh mực này).

15.Trước khi dứt cuộc kiểmtoán, nếu truy thuế kiểm toán viên cùng doanh nghiệpkiểm toán được yêu cầu đổi khác dịch vụ truy thuế kiểm toán thành thương mại & dịch vụ có nấc đảmbảo phải chăng hơn, kiểm toán viên cùng doanhnghiệp kiểm toán phải review liệu có lý do phù hợp để thao tác đó haykhông (xem hướng dẫn ở vị trí A32 - A33 chuẩn mực này).

16.Nếu các lao lý của thích hợp đồngkiểm toán bị nuốm đổi, truy thuế kiểm toán viên, doanhnghiệp kiểm toán và Ban Giám đốc đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán phải thỏa thuận hợp tác lạicác quy định để lập thành vừa lòng đồng kiểmtoán mới sửa chữa thay thế hợp đồng kiểm toán cũ hoặc lập phụ lục thích hợp đồng kèm theo vớihợp đồng truy thuế kiểm toán cũ.

17.Nếu truy thuế kiểm toán viên với doanh nghiệp kiểm toán không đồng ýthay đổi điều khoản của đúng theo đồng kiểm toán và Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểmtoán không chấp nhận tiếp tục thực hiện hợp đồng truy thuế kiểm toán ban đầu, truy thuế kiểm toán viênvà doanh nghiệp kiểm toán phải:

(a) Rút ngoài cuộc kiểm toán và chấmdứt vừa lòng đồng kiểm toán tương xứng với pháp luật và những quy định gồm liên quan;

(b)Xác định nhiệm vụ (theo hợpđồng hoặc phép tắc khác) trong việc báo cáo cho các bên khác, như Ban quản ngại trị,chủ cài hoặc cơ quan cai quản Nhà nước.

Các sự việc cần xem xét thêm trong thừa trình đồng ý hợp đồng kiểm toán

Chuẩnmực lập với trình bày report tài thiết yếu được điều khoản và những quy định bổ sung

18. Nếu chuẩn chỉnh mực lậpvà trình bày báo cáo tài chính do tổ chức triển khai có thẩm quyền hoặc được chấp nhận banhành, được luật pháp và hiện tượng khác bổ sung cập nhật thì truy thuế kiểm toán viên buộc phải xác địnhliệu có mâu thuẫn giữa chuẩn chỉnh mực lập cùng trình bày báo cáo tài thiết yếu này cùng với cácquy định bổ sung hay không. Nếu bao gồm mâu thuẫn, truy thuế kiểm toán viên phải bàn bạc với
Ban Giám đốc đơn vị được truy thuế kiểm toán về nội dung những quy định bổ sung cập nhật này cùng phảithống tuyệt nhất liệu:

(a)Các quy định bổ sung cập nhật có thểđược thực hiện bằng cách bổ sung những thuyết minh trong report tài chính haykhông; hoặc

(b)Các diễn giải vào báo cáotài chính về kích cỡ về lập và trình bày report tài chủ yếu được áp dụng có thểđược sửa đổi cho cân xứng hay không.

Nếukhông thể thực hiện được giải pháp nào trên đây, truy thuế kiểm toán viên nên xác địnhcó cần phải đưa ra chủ ý kiểm toán không phải là ý kiến gật đầu đồng ý toàn phầntheo hình thức và giải đáp của chuẩn chỉnh mực kiểm toán việt nam số 705 tốt không(xem phía dẫn ở vị trí A34 chuẩn chỉnh mực này). 

Khuôn khổ về lập với trình bày báo cáo tài bao gồm theo yêu ước của pháp luậtvà những quy định – những vấn đề khác tác động đến việc chấp nhận hợp đồng kiểmtoán

19.Nếu truy thuế kiểm toán viên đang xác địnhđược rằng kích thước về lập với trìnhbày report tài chủ yếu theo yêu cầu của quy định và các quy định là tất yêu chấpnhận được nhưng đơnvị vẫn phải vận dụng vì đó là yêu cầu đề nghị của lao lý và các quy định, truy thuế kiểm toán viên chỉ được đồng ý hợpđồng kiểm toán khi vừa lòng các đk sau (xem hướng dẫn tại đoạn A35 Chuẩnmực này):

(a)Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểmtoán gật đầu trình bày bổ sung các thuyết minh trong báo cáo tài chính nhằm mục đích tránh mang đến việc báo cáo tài bao gồm bị hiểusai;

(b)Các lao lý của vừa lòng đồngkiểm toán biểu thị rõ:

(i) report kiểm toán sẽ trình diễn thêm đoạn “Vấn đề đề nghị nhấn mạnh” theo quyđịnh và giải đáp của chuẩn chỉnh mực kiểm toán nước ta số 706 để thông tin cho ngườisử dụng report tài bao gồm về những thuyết minh ngã sung;

(ii) Ý kiến kiểm toán về report tài bao gồm sẽ không bao gồm cụm từ “Báo cáo tài bao gồm đã đề đạt trung thực vàhợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, cân xứng với kích thước về lập với trình bàybáo cáo tài chính được áp dụng”, trừ khi điều khoản và các quy định yêu cầukiểm toán viên phải thực hiện cụm trường đoản cú đó.

20.Nếu các điều kiện dụng cụ tạiđoạn 19 chuẩn chỉnh mực này không được thỏa mãn trong khi quy định và các quy định vẫnyêu cầu kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểmtoán phải triển khai cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải:

(a)Đánh giá ảnh hưởng của nộidung bị đọc sai trong báo cáo tài chính đến ý kiến kiểm toán;

(b)Trình bày vụ việc này mộtcách thích hợp trong pháp luật của hợp đồng kiểm toán.

Báo cáo truy thuế kiểm toán theo yêu ước của lao lý và các quy định

21.Pháp phương pháp và các quy định cóthể đưa ra các yêu cầu về cách trình diễn hoặc ngôn từ cụ thể trong report kiểm toán khác so với biện pháp của các chuẩn mựckiểm toán Việt Nam. Trường thích hợp này, kiểm toán viên buộc phải đánh giá:

(a)Liệu người tiêu dùng báo cáokiểm toán có thể hiểu sai mức độ đảm bảo của ý kiến kiểm toán so với báo cáotài bao gồm hay không;

(b)Liệu các lý giải bổ sungtrong báo cáo kiểm toán theo quy định và khuyên bảo của chuẩn chỉnh mực kiểm toán Việt
Nam số 706 rất có thể làm cho những người sử dụng report kiểm toán phát âm đúng xuất xắc không.

Nếuthấy rằng câu hỏi giải thích bổ sung cập nhật trong report kiểm toán cũng không thể giúpngười sử dụng report kiểm toán gọi đúng, truy thuế kiểm toán viên cùng doanh nghiệp kiểm toán không được gật đầu đồng ý cuộc truy thuế kiểm toán đó,trừ khi quy định và các quy định yêu ước vẫn phải tiến hành kiểm toán. Một cuộckiểm toán được tiến hành theo yêu cầu của lao lý và những quy định bởi thế sẽkhông đảm bảo an toàn tuân thủ các chuẩn mực truy thuế kiểm toán Việt Nam. Bởi vậy, theo quy địnhtại đoạn 43 chuẩn chỉnh mực kiểm toán việt nam số 700, truy thuế kiểm toán viên không được đề cậptrong report kiểm toán là cuộc kiểm toán đã được tiến hành theo các chuẩn chỉnh mựckiểm toán nước ta (xem phía dẫn ở vị trí A36 - A37 chuẩn mực này).

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Khi thực hiện chuẩn mực này đề xuất tham khảo chuẩn mực kiểmtoán vn số 200

Phạm vi vận dụng (hướng dẫn đoạn 01 chuẩn mựcnày)

A1.Các thương mại & dịch vụ đảm bảo, bao gồm dịch vụ kiểm toán, rất có thể chỉ được chấp nhận khingười hỗ trợ dịch vụ xét thấy bảo vệ tuân thủ chuẩn chỉnh mực và những quy định về đạođức nghề nghiệp có tương quan như tính chủ quyền và trình độ chuyên môn, và khi dịchvụ này thỏa mãn nhu cầu các yêu mong nhất định khác (xem đoạn 17 “Khuôn khổ về đúng theo đồng dịchvụ đảm bảo”)(*). Trách nhiệm của kiểm toán viên là phảikiểm soát được bài toán tuân thủ chuẩn chỉnh mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệptrong quá trình gật đầu đồng ý hợp đồng kiểm toán theo quy định ở trong phần 09 - 11 Chuẩnmực kiểm toán việt nam số 220. Chuẩn chỉnh mực kiểm toán nước ta số 210 này chỉ quyđịnh và hướng dẫn những vấn đề (hoặc tiền đề) thuộc trọng trách và nằm trong khảnăng kiểm soát của đơn vị chức năng được kiểm toán, vày đó cần có sự đồng thuận thân kiểmtoán viên, doanh nghiệp kiểm toán và
Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toán. ((*):Xem ghi chú ở đoạn cuối chuẩn chỉnh mực này).

Tiền đề của một cuộc kiểm toán

Khuôn khổ về lập và trình bày report tài chủ yếu (hướng dẫn đoạn 06(a) chuẩn mựcnày)

A2. Điều khiếu nại để gật đầu đồng ý dịch vụ bảo đảm là các tiêu chí nêu vào địnhnghĩa về dịch vụ bảo vệ là phù hợp và sẵn có cho người sử dụng dịch vụ xem thêm (xem đoạn 17 (b)(ii) “Khuônkhổ về vừa lòng đồng dịch vụ đảm bảo”) (*). Các tiêu chí nàylà thước đo để review hoặc tính toán đối tượng của dịch vụ, kể cả thước đo vềviệc trình bày và thuyết minh báo cáo tài chính, nếu yêu thích hợp. Các tiêu chí hợplý để giúp người hỗ trợ dịch vụ đảm bảođánh giá chỉ hoặc đo lường và tính toán đối tượng của thương mại dịch vụ một cách đồng bộ dựa trên cácxét đoán chăm môn. Theo mục tiêu của chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt Nam, khuôn khổvề lập cùng trình bày report tài chủ yếu được áp dụng sẽ cung ứng các tiêu chuẩn màkiểm toán viên sử dụng để kiểm toán report tài chính, kể cả sự trình diễn hợplý của report tài chính. ((*): coi ghichú tại vị trí cuối chuẩn mực này).

A3. Trường hợp không có khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chínhcó thể chấp nhận được, Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toán không tồn tại cơ sở phù hợpđể lập cùng trình bày báo cáo tài bao gồm và kiểm toán viên không có tiêu chí phù hợpđể kiểm toán report tài thiết yếu đó. Trong một số trong những trường hợp, kiểm toán viên cóthể mang định rằng khuôn khổ về lập cùng trình bày báo cáo tài thiết yếu được áp dụng là bao gồm thể đồng ý được, như hướng dẫntại đoạn A8 - A9 chuẩn mực này.

Xácđịnh tính có thể đồng ý được của kích cỡ về lập cùng trình bày report tàichính

A4. Để khẳng định tính có thể chấp nhận được của kích thước về lập cùng trình bày report tài chínhđược áp dụng, truy thuế kiểm toán viên nên xem xét những yếu tố sau:

(1)Đặc điểm của đơn vị được kiểmtoán (doanh nghiệp công ty nước, công ty
TNHH, doanh nghiệp đại chúng, tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức hoạt động không vì mụcđích lợi nhuận);

(2)Mục đích của báo cáo tàichính (vídụ, report tài chủ yếu được lập để đáp ứng yêu cầu thông tin tài chủ yếu cho sốđông người tiêu dùng hoặc để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thông tin tài chủ yếu cho các đối tượngsử điều khoản thể);

(3)Đặc điểm của báo cáo tàichính (ví dụ, report tài chính là bộ báo cáo tài chính vừa đủ hay chỉ nên mộtbáo cáo tài bao gồm riêng lẻ);

(4)Liệu lao lý và những quy địnhcó yêu cầu ví dụ đối với độ lớn về lập cùng trình bày báo cáo tài chính đượcáp dụng giỏi không.

A5. Các cá nhân và đơn vị chức năng sử dụng báo cáo tài thiết yếu không thể yêu cầu mộtbáo cáo tài chính được trình diễn để thỏa mãn mọi yêu cầu về thông tin rõ ràng củahọ. Mặc dù nhiên, thông tin từ report tài chính hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của phầnđông fan sử dụng. Report tài bao gồm lậptheo độ lớn về lập với trình bày báo cáo tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu thôngtin tài chủ yếu cho số đông người tiêu dùng được điện thoại tư vấn là “báo cáo tài chủ yếu cho mụcđích chung”.

A6. Báo cáo tài thiết yếu được lập theo độ lớn về lập và trình bày report tài chính nhằm đápứng nhu yếu thông tin tài chính cho những đối tượng người tiêu dùng sử dụng ví dụ được gọi là“báo cáo tài bao gồm cho mục đích đặc biệt”. Trong trường hòa hợp này, các yêu cầu vềthông tin tài thiết yếu của đối tượng người dùng sử dụng report tài chính sẽ xác định khuônkhổ về lập với trình bày report tàichính được áp dụng. Đoạn 08 chuẩn mực kiểm toán việt nam số 800 hình thức việcxem xét tính gồm thể đồng ý được của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáotài chính được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu tin tức tài bao gồm cho đông đảo đốitượng sử dụng cụ thể.

A7. Sau khi chấp nhận hợp đồng kiểm toán, truy thuế kiểm toán viên rất có thể phát hiệnra những tinh giảm trong cỡ về lậpvà trình bày report tài thiết yếu mà đơn vị áp dụng, cho thấy khuôn khổ chính là không thể chấp nhận được. Nếu việc vận dụng khuôn khổ đólà do yêu ước của điều khoản và các quy định thì truy thuế kiểm toán viên đề xuất thực hiệncác quy định ở trong phần 19 - đôi mươi của chuẩn mực này. Nếu việc áp dụng khuôn khổ đókhông phải là do yêu cầu của luật pháp và những quy định, Ban Giám đốc đơn vị đượckiểm toán có thể quyết định lựa chọn vận dụng một cỡ khác hoàn toàn có thể chấp nhậnđược. Trường vừa lòng này, theo quy định ở vị trí 16 chuẩn chỉnh mực này, những bên bắt buộc thỏathuận lại các quy định mới trong phù hợp đồng kiểm toán để đề đạt sự thay đổi vềkhuôn khổ về lập với trình bày báo cáo tài chính, vì các quy định đã thỏa thuậntrước phía trên không còn phù hợp nữa.

Khuôn khổ về lập và trình bày báocáo tài bao gồm cho mục đích chung

A8. Cho tới nay, không tồn tại một cửa hàng thống tốt nhất nào được thừa nhận trên toànthế giới để review tính bao gồm thể gật đầu được của khuôn khổ về lập cùng trìnhbày report tài chủ yếu cho mục đích chung. Các chuẩn mực lập và trình bày báocáo tài bao gồm do những tổ chức có thẩm quyền hoặc được xác nhận để desgin vàban hành chuẩn chỉnh mực để áp dụng cho một số mô hình đơn vị ví dụ được xem là cóthể đồng ý được đối với report tài chính cho mục đích chung do những đơn vịđó lập, với đk là tổ chức phát hành chuẩn mực bảo đảm tuân thủ một quytrình sáng tỏ và có lưu ý đến kỹ lưỡng mang đến quan điểm của khá nhiều người sử dụngbáo cáo tài chính. Lấy ví dụ về các chuẩn chỉnh mực lập cùng trình bày report tài chínhnhư vậy bao gồm:

(1)Các chuẩn mực lập cùng trìnhbày báo cáo tài chính nước ngoài (IFRS) bởi vì Ủy ban chuẩn chỉnh mực kế toán nước ngoài (IASB)ban hành;

(2)Các chuẩn chỉnh mực kế toán côngquốc tế (IPSAS) vì Ủy ban chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công quốc tế (IPSASB) banhành;

(3)Các chuẩn chỉnh mực kế toán non sông do tổ chức có thẩm quyền hoặcđược quá nhận chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành ở từng quốc gia, với điềukiện là tổ chức triển khai đó bảo vệ tuân thủ một quy trình minh bạch và có cân nhắc kỹlưỡng mang đến quan điểm của đa số người sử dụng báo cáo tài chính. Ở Việt Nam, cỗ Tài chính là cơ quan tiền xây dựngvà ban hành các chuẩn mực kế toán việt nam (VAS) trên các đại lý vận dụng những chuẩnmực kế toán thế giới (IAS), chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế(IFRS) và sửa đổi phù hợp với đk của Việt Nam, được xem như là khuôn khổ vềlập với trình bày báo cáo tài thiết yếu cho mục tiêu chung.

Cácchuẩn mực lập với trình bày report tài chủ yếu thường được xem như là khuôn khổ về lậpvà trình bày báo cáo tài thiết yếu được pháp luật thừa nhận áp dụng trong việc lậpvà trình bày báo cáo tài bao gồm cho mục đích chung.

Khuônkhổ về lập cùng trình bày báo cáo tài chính theo yêu ước của pháp luật và các quyđịnh

A9. Theo quy định ở chỗ 06(a) chuẩn mực này, truy thuế kiểm toán viên buộc phải xácđịnh xem liệu độ lớn về lập với trình bày báo cáo tài chính mà đơn vị chức năng đã áp dụnglà bao gồm thể gật đầu đồng ý được giỏi không. Phápluật và những quy định rất có thể đặt ra hầu như yêu cầu so với khuôn khổ về lập vàtrình bày báo cáo tài chủ yếu cho mục tiêu chung vận dụng cho một số loại hìnhdoanh nghiệp cầm thể. Nếu không tồn tại điểm tinh giảm nào, khuôn khổ đó được coi là cóthể chấp nhận được đối với report tài bao gồm cho mục đích chung do những doanhnghiệp này lập. Nếu tất cả điểm tiêu giảm và kích thước đó không được đánh giá là hoàn toàn có thể chấpnhận được, kiểm toán viên bắt buộc áp dụng những quy định tại đoạn 19 - 20 chuẩn mựcnày.

Cácquốc gia không tồn tại tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán tài chính hoặc không tồn tại các yêu mong đối vớikhuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài bao gồm

A10. Lúc một đơn vị chuyển động tại một đất nước không có tổ chức triển khai chịutrách nhiệm phát hành và phát hành chuẩn mực kế toán hoặc luật pháp và các quy địnhcủa tổ quốc đó không đưa ra yêu cầu rõ ràng đối với cỡ về lập với trình bày report tài chính,Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán phải tự xác định một kích thước về lập vàtrình bày báo cáo tài thiết yếu để vận dụng cho việc lập với trình bày report tàichính. Phụ lục 02 của chuẩn mực này gợi ý việc khẳng định tính hoàn toàn có thể chấp nhậnđược của khuôn khổ về lập cùng trìnhbày report tài chủ yếu trong trường đúng theo như vậy.

Thỏathuận về trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được truy thuế kiểm toán (hướng dẫn đoạn 06(b) chuẩn mựcnày)

A12. Việc phân chia trọng trách về lập với trình bày report tài bao gồm giữa
Ban giám đốc và Ban quản ngại trị của mỗi đơn vị được kiểm toán có thể khác nhau,tùy nằm trong vào mối cung cấp lực, cơ cấu của đối kháng vị, pháp luật hoặc những quy định tất cả liênquan cùng vai trò khớp ứng của Ban giám đốc và Ban quản ngại trị trong đối chọi vị. Thôngthường, Ban Giám đốc phụ trách lậpvà trình bày report tài chính dưới sự đo lường và tính toán của Ban quản ngại trị. Vào một sốtrường hợp, Ban quản trị chịu trách nhiệm phê duyệt report tài chủ yếu hoặc giámsát kiểm soát điều hành nội bộ của đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày report tàichính. Trong những công ty bự hoặc công ty đại chúng, một bộ phận thuộc Ban quảntrị, lấy ví dụ như Ủy ban kiểm toán/Kiểm toán nộibộ, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm đo lường và thống kê trong một phạm vi nhất định.

A13. Đoạn 10 - 11 chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn số 580 khí cụ kiểm toánviên yêu cầu yêu mong Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán hỗ trợ giải trình bằngvăn bản về bài toán Ban người có quyền lực cao đã thực hiện vừa đủ trách nhiệm của mình. Vày đó, truy thuế kiểm toán viên và công ty kiểmtoán nên quy xác định rõ trong điều khoản của vừa lòng đồng truy thuế kiểm toán về bài toán Ban Giám đốcđơn vị được truy thuế kiểm toán có trọng trách giải trình bằng văn bạn dạng đối với những yêu cầucủa truy thuế kiểm toán viên, gồm các giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban
Giám đốc, về những vấn đề theo yêu ước của các chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán khác hoặc đểcung cấp thêm vật chứng kiểm toán tương quan đến report tài chính hoặc liênquan đến các cơ sở dẫn liệu ví dụ trong report tài chính.

A14. Theo phía dẫn tại vị trí A26 chuẩn mực kiểm toán việt nam số 580, nếu
Ban Giám đốc đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán không vượt nhận trọng trách của mình, hoặckhông chấp nhận cung cấp giải trình bởi văn bản, truy thuế kiểm toán viên sẽ không thể thuthập được không hề thiếu bằng chứng kiểm toán thích hợp. Trường thích hợp này, kiểm toán viêncó thể không đồng ý tiếp tục tiến hành cuộc kiểm toán, trừ khi theo yêu thương cầucủa pháp luật và các quy định có liên quan. Trường hợp phải chấp nhận tiếp tục thực hiệncuộc kiểm toán theo yêu ước của pháp luật, truy thuế kiểm toán viên phải lý giải cho
Ban Giám đốc đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán tầm đặc biệt của vụ việc này và các ảnh hưởng(nếu có) đối với báo cáo kiểm toán.

Việc lập cùng trình bày report tài chính(hướng dẫn đoạn 06(b)(i)Chuẩn mực này)

A15. đa số cáckhuôn khổ về lập cùng trình bày báo cáo tài chính đều bao hàm các pháp luật liênquan đến sự việc lập và trình bày report tài chính. Đối với kích cỡ về trìnhbày hòa hợp lý, kim chỉ nam trình bày báo cáo hợp lý là hết sức quan trọng, thế nên cơ sở củacuộc truy thuế kiểm toán được thỏa thuận hợp tác với Ban người đứng đầu sẽ bao hàm cả việc đề cập cho tới sựtrình bày đúng theo lý, hoặc trách nhiệm bảo đảm rằng báo cáo tài chủ yếu “phản ánhtrung thực với hợp lý” phù hợp với độ lớn về lập với trình bày báo cáo tàichính.

Kiểm rà nội cỗ (hướng dẫnđoạn 06(b)(ii) chuẩn chỉnh mựcnày)

A16. Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toán phải duy trì kiểm soát nội bộ mà
Ban Giám đốc khẳng định là quan trọng để bảo đảm cho vấn đề lập và trình diễn báo cáotài chính không còn sai sót xung yếu do gian lậu hoặc bởi vì nhầm lẫn.Theo phía dẫn tại phần A46 chuẩn chỉnh mực kiểm toán việt nam số 315, do những hạn chếtiềm tàng của điều hành và kiểm soát nội bộ, kiểm soát và điều hành nội bộ, dù kết quả đến nấc nào, cũng chỉ cóthể cung ứng cho đơn vị một sự đảm bảo an toàn hợp lý nhằm đạt được mục tiêu lập và trìnhbày báo cáo tài chủ yếu của đối kháng vị.

A17. Một cuộc kiểm toán tự do được triển khai theo chuẩn mực kiểm toán
Việt Nam ko thể sửa chữa thay thế cho việc bảo trì kiểm soát nội bộ quan trọng cho việclập và trình bày report tài chính của Ban Giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toán. Theođó, kiểm toán viên cần đạt được thỏa thuận với Ban Giám đốc đơn vị về câu hỏi Ban
Giám đốc hiểu với thừa nhận trọng trách của họ đối với kiểm soát nội bộ. Tuynhiên, việc thỏa hiệp theo quy định ở vị trí 06(b)(ii) chuẩn mực này sẽ không cónghĩa là kiểm toán viên nhận thấy điều hành và kiểm soát nội bộ do Ban Giám đốc gia hạn đã đạtđược mục tiêu đề ra hoặc không có khiếm khuyết.

Xem thêm: 5 Kiểu Quần Sooc Nữ Đi Biển, Quần Đi Biển Giá Tốt Tháng 3, 2023

A19. Tại Việt Nam, pháp luậtvà những quy định có các yêu cầu rõ ràng về nhiệm vụ của Ban Giám đốc đối với sổkế toán, những chứng từ kế toán hoặc khối hệ thống kế toán. Một số trường hợp gồm thểcó sự khác nhau giữa sổ kế toán, triệu chứng từ kế toán tài chính hoặc khối hệ thống kế toán cùng với kiểmsoát nội bộ. Như sẽ nêu ở chỗ A18 chuẩn mực này, sổ kế toán, hội chứng từ kếtoán hoặc khối hệ thống kế toán là một phần quan trọng và không thể thiếu của kiểmsoát nội bộ, vì đó, đoạn 06(b)(ii) chuẩn mực này sẽ không mô tả ví dụ về tráchnhiệm của Ban Giám đốc đối với chứng trường đoản cú kếtoán, sổ kế toán hoặc khối hệ thống kế toán. Để tránh gọi lầm, truy thuế kiểm toán viên cầngiải thích mang đến Ban chủ tịch về nhiệm vụ này.

Lưu ý khi kiểm toán những đơnvị nhỏ dại (hướng dẫn đoạn 06(b) chuẩn chỉnh mựcnày)

A20. Mục tiêu của sự thỏa hiệp về các luật pháp của vừa lòng đồng kiểmtoán là tránh hiểu nhầm về nhiệm vụ của Ban Giám đốc đơn vị được truy thuế kiểm toán vàcủa truy thuế kiểm toán viên. Ví dụ, khi gồm một mặt thứ ba cung cấp việc lập và trình bàybáo cáo tài chủ yếu thì kiểm toán viên cần để ý với Ban Giám đốc đơn vị là Ban
Giám đốc vẫn buộc phải chịu trách nhiệm đối với việc lập và trình bày report tàichính theo kích cỡ về lập và trình bày báo cáo tài thiết yếu được áp dụng.

Thỏa thuận về các quy định của hợp đồng kiểm toán

Thỏathuận về các luật pháp của hợp đồng kiểm toán (hướngdẫn đoạn 09 chuẩn mực này)

A21. Phương châm của Ban chủ tịch hoặc Ban quản lí trị đơn vị trong bài toán thỏathuận các pháp luật của hòa hợp đồng kiểm toán tùy thuộc vào tổ chức cơ cấu tổ chức củađơn vị, luật pháp và những quy định có liên quan.

Hợpđồng kiểm toán hoặc các vẻ ngoài thỏa thuận khác bằng văn bản (sau đây gọi là“Hợp đồng kiểm toán”) (hướngdẫn đoạn 10 - 11 chuẩn mực này)

A22. Vì ích lợi của cả đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và công ty kiểm toán, hòa hợp đồng truy thuế kiểm toán phải được cam kết kết trướckhi thực hiện cuộc kiểm toán để tránh mọi hiểu lầm tương quan đến cuộc kiểmtoán. Lao lý và các quy định đã luật về mục tiêu, phạm vi của cuộc kiểmtoán và trọng trách của Ban Giám đốc, của kiểm toán viên, bao gồm cả các quy địnhtại đoạn 10 chuẩn mực này. Vào trường hòa hợp này, theo quy định tại vị trí 11 Chuẩnmực này, trong hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên được tham chiếu cho điều luậthoặc những quy định có liên quan và Ban chủ tịch hiểu cùng thừa nhận các trách nhiệmcủa chúng ta như quy định ở phần 06(b) chuẩn mực này. Mặc dù nhiên, kiểm toán viên cùng doanh nghiệp truy thuế kiểm toán vẫn hoàn toàn có thể cânnhắc để đưa các quy định ở vị trí 10 chuẩn mực này vào vừa lòng đồng truy thuế kiểm toán để thỏathuận cùng với Ban Giám đốc.

Hình thức và câu chữ của hòa hợp đồng kiểm toán

A23. Bề ngoài và văn bản của thích hợp đồng kiểm toán có thể biến đổi theo từngđơn vị được kiểm toán. Trong thích hợp đồng kiểm toán, trọng trách của truy thuế kiểm toán viênđược thỏa thuận hợp tác trên đại lý quy định ở đoạn 03 - 09 chuẩn chỉnh mực kiểm toán Việt
Nam số 200; nhiệm vụ của Ban người đứng đầu được thỏa thuận trên cơ sở qui định tạiđoạn 06(b) với đoạn 12 chuẩn mực này. Xung quanh việc trình diễn các vấn đề theo quy địnhtại đoạn 10 chuẩn mực này, vừa lòng đồng kiểm toán còn có thể bao gồm các nội dungsau:

(1)Phạm vi của cuộc kiểm toán,dựa trên các điều chính sách và các quy định có liên quan, các chuẩn mực kiểm toán,các phép tắc về đạo đức công việc và nghề nghiệp và những quy định của tổ chức công việc và nghề nghiệp màkiểm toán viên nên tuân thủ;

(2)Hình thức thông báo kết quảcủa cuộc kiểm toán;

(3)Do những tinh giảm vốn tất cả củakiểm toán tương tự như của kiểm soát và điều hành nội bộ, có khủng hoảng rủi ro khó tránh ngoài là kiểm toánviên hoàn toàn có thể không phát hiện nay được hết những sai sót trọng yếu, tuy nhiên cuộc kiểmtoán đã làm được lập planer và thực hiện theo chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt Nam;

(4)Các thỏa thuận về kế hoạchkiểm toán, về việc thực hiện kiểm toán, nhắc cả list thành viên nhóm kiểmtoán;

(5)Yêu cầu có được những giảitrình bằng văn bạn dạng của Ban người có quyền lực cao (xem đoạn A13 chuẩn mực này);

(6)Thỏa thuận cùng với Ban Giám đốcđơn vị về trách nhiệm hỗ trợ cho truy thuế kiểm toán viên báo cáo tài bao gồm và những tàiliệu có liên quan đúng thời hạn để giúp đỡ kiểm toán viên dứt cuộc kiểmtoán trong thời gian dự kiến;

(7)Thỏa thuận cùng với Ban Giám đốcđơn vị về trách nhiệm thông báo cho kiểm toán viên các sự kiện tất cả thể ảnh hưởngđến report tài chủ yếu mà Ban Giám đốc biết được trong giai đoạn từ thời điểm ngày lập báocáo kiểm toán đến ngày công bố báo cáo tài chính;

(8)Cơ sở tính phí tổn kiểm toán, mứcphí truy thuế kiểm toán và cách thức phát hành hóa đơn, giao dịch tiền;

(9)Đề nghị Ban giám đốc xác nhậnlà họ đã nhận được được hợp đồng kiểm toán và đồng ý với các lao lý của hợp đồngđó.

A24. Ngoài các nội dung như phía dẫn ở chỗ A23 chuẩn chỉnh mực này, hợp đồngkiểm toán còn có thể bao hàm các nội dung sau:

(1) Các luật pháp liên quan đến sự việc tham gia của truy thuế kiểm toán viên khác vàchuyên gia vào một số quá trình trong quy trình kiểm toán;

(2) Các lao lý liên quan đến việc tham gia của truy thuế kiểm toán viên nội bộ vànhân sự không giống của đơn vị được kiểm toán;

(3) Những thủ tục cần thực hiện với kiểm toán viên và doanh nghiệp truy thuế kiểm toán tiền nhiệm (đối với trường hợp kiểm toánnăm đầu tiên);

(4) những giới hạn về trọng trách củakiểm toán viên và doanh nghiệp lớn kiểm toán(nếu có);

(5) Tham chiếu đến những thoả thuận khác giữa doanh nghiệp kiểm toán với đơn vị được kiểm toán (nếu có);

(6) Nghĩa vụ cung cấp hồ sơ kiểm toán cho các bên khác (nếu có).

Phụ lục 01 của chuẩn mực này trả lời mẫuhợp đồng kiểm toán.

Kiểm toán đối kháng vịthành viên

A25. Khi truy thuế kiểm toán viên của côngty bà mẹ đồng thời là kiểm toán viên của đơn vị thành viên, các yếu tố tiếp sau đây cóthể ảnh hưởng đến quyết định liệu có cần lập và ký kết hợp đồng kiểm toán riêng chođơn vị thành viên hay không:

(1)Người chịu trách nhiệm chọnkiểm toán viên cùng doanh nghiệp truy thuế kiểm toán chođơn vị thành viên;

(2)Yêu cầu buộc phải có report kiểmtoán riêng biệt cho đơn vị thành viên;

(3)Yêu cầu quy định liên quanđến câu hỏi chỉ định cuộc kiểm toán;

(4)Mức độ sở hữu của khách hàng mẹ;

(5)Mức độ độc lập của Ban Giámđốc đơn vị chức năng thành viên so với công ty mẹ.

Trách nhiệm của Ban người đứng đầu theo quy định và các quy định (hướng dẫnđoạn 11 - 12 chuẩn mực này)

A26. Trong các trường đúng theo hướng dẫn tại đoạn A22 và A27 chuẩn chỉnh mực này, nếukiểm toán viên và công ty lớn kiểm toáncho rằng một số quy định không cần thiết phải gửi vào đúng theo đồng kiểm toán, kiểmtoán viên với doanh nghiệp truy thuế kiểm toán vẫnphải tuân thủ quy định ở đoạn 11 chuẩn chỉnh mực này vào việc tích lũy giải trìnhbằng văn phiên bản của Ban Giám đốc đơn vị về câu hỏi Ban chủ tịch hiểu với thừa nhậntrách nhiệm của họ như quy định ở vị trí 06(b) chuẩn mực này. Theo phương pháp tạiđoạn 12 chuẩn mực này, giải trình bằng văn bạn dạng này rất có thể sử dụng các thuật ngữcủa lao lý và những quy định nếu như như lao lý và những quy định tất cả yêu mong vềtrách nhiệm của Ban Giám đốc tương tự như như trong đoạn 06(b) chuẩn mực này.

Lưu ý khi kiểm toán những đơn vị trong nghành nghề công

A27. điều khoản và những quy định về kiểm toán so với lĩnh vực công thườngcó những quy định về việc bổ nhiệm kiểm toán viên cho lĩnh vực công, trách nhiệmvà quyền lợi và nghĩa vụ của kiểm toán viên nghành nghề công, kể cả quyền được tiếp cận với chứngtừ kế toán, sổ kế toán và những thông tin khác của 1-1 vị. Khi lao lý và cácquy định yêu thương cầu bắt buộc có không hề thiếu các điều khoản chi tiết của phù hợp đồng kiểm toán,kiểm toán viên nghành nghề dịch vụ công có thể phải suy nghĩ sự quan trọng của bài toán lập mộthợp đồng kiểm toán với những điều khoản không thiếu thốn hơn so với các quy định tại đoạn11 chuẩn mực này.

Các cuộc truy thuế kiểm toán nhiều năm (hướng dẫn đoạn 13 chuẩn chỉnh mực này)

A28. Vào trường thích hợp hợp đồng kiểmtoán được ký kết cho những năm, truy thuế kiểm toán viên và công ty lớn kiểm toán hoàn toàn có thể quyết định không nên lập phù hợp đồngkiểm toán new hoặc văn phiên bản thỏa thuận khác đến từng năm. Mặc dù nhiên, kiểm toánviên và doanh nghiệp kiểm toán có thểcần sửa đổi, bổ sung cập nhật các pháp luật của vừa lòng đồng truy thuế kiểm toán hoặc lập phụ lục hợp đồng mang lại năm hiện hành khi phát sinh các trườnghợp sau:

(1) bao gồm dấu hiệu cho thấy thêm đơn vị được kiểm toán hiểu sai về mục đích và phạmvi kiểm toán;

(2) Có bất kỳ sự biến hóa nào trong các quy định của đúng theo đồng kiểm toán;

(3) gồm sự thay đổi trong Ban chủ tịch hoặc
Ban quản ngại trị của đơn vị được kiểm toán;

(4) bao gồm sự chuyển đổi lớn trong tổ chức cơ cấu vốn chủ cài đặt của đơn vị được kiểmtoán;

(5) gồm sự biến hóa lớn về thực chất hoặc quy mô hoạt động kinh doanh của đơnvị được kiểm toán;

(6) có sự thay đổi về lao lý hoặc những quy định;

(7) tất cả sự biến hóa trong cỡ về lập với trình bày báo cáo tài chính màđơn vị được kiểm toán vận dụng để lập báo cáo tài chính;

(8) gồm sự đổi khác trong những quy địnhvề báo cáo tài thiết yếu hoặc report kiểmtoán.

Chấp nhận thay đổi điều khoản hòa hợp đồng kiểm toán

Yêu cầu biến hóa điều khoản vừa lòng đồng kiểm toán (hướng dẫn đoạn 14 chuẩn chỉnh mực này)

A29. Việc đơn vị chức năng được kiểm toányêu ước doanh nghiệp truy thuế kiểm toán thay đổicác điều khoản của hợp đồng kiểm toán hoàn toàn có thể xuất phạt từ các vì sao như: cóthay thay đổi về hoàn cảnh thực tế làm tác động đến nhu cầu so với dịch vụ kiểm toán, bao gồm sự phát âm nhầm về nội dungkiểm toán đối với yêu cầu đối kháng vị đặt ra ban đầu, hoặc có giới hạn về phạm vi kiểmtoán. Theo quy định ở đoạn 14 chuẩn mực này, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán phải xemxét kỹ lưỡng lý do dẫn mang lại yêu cầu chuyển đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán, đặcbiệt là so với những yêu mong làm số lượng giới hạn phạm vi kiểm toán.

A30. Yêu cầu biến hóa điều khoảnhợp đồng kiểm toán hoàn toàn có thể được xem như là hợp lý nếu xuất hành từ thay đổi về hoàncảnh thực tiễn làm ảnh hưởng đến nhu cầu đối với dịch vụ kiểm toán hoặc khởi đầu từ sự đọc nhầm về nội dung kiểm toán so vớiyêu cầu đối kháng vị đưa ra ban đầu.

A31. Ngược lại, yêu thương cầu chũm đổiđiều khoản đúng theo đồng kiểm toán không được xem là hợp lý nếu khởi đầu từ nhữngthông tin không bao gồm xác, không vừa đủ hoặc không thỏa đáng. Ví dụ, vào quátrình tiến hành hợp đồng kiểm toán, truy thuế kiểm toán viên ko thể thu thập được đầyđủ minh chứng kiểm toán phù hợp liên quan đến khoản nợ phải thu và đơn vị chức năng đượckiểm toán yêu thương cầu chuyển đổi dịch vụ truy thuế kiểm toán thành thương mại & dịch vụ soát xét nhằm tránhbáo cáo truy thuế kiểm toán có ý kiến ngoại trừ hoặc phủ nhận đưa ra ý kiến.

Yêucầu chuyển đổi từ dịch vụ kiểm toán thành thương mại dịch vụ soát xét hoặc một dịch vụliên quan không giống (hướng dẫn đoạn 15 chuẩn chỉnh mực này)

A32. Trước khi đồng ý đổi khác từ thương mại dịch vụ kiểm toán thành dịch vụ thương mại soátxét hoặc một dịch vụ thương mại liên quan tiền khác, kiểm toán viên và doanh nghiệp truy thuế kiểm toán phải tiến hành các phía dẫn ở chỗ A29- A31 chuẩn mực này cùng phải reviews các tác động về pháp lý so với sự chuyểnđổi kia (nếu có).

A33. Giả dụ xét thấy lý do của việc biến hóa dịch vụ kiểm toán thành dịchvụ rà soát xét hoặc một dịch vụ thương mại liên quan khác là đúng theo lý, truy thuế kiểm toán viên và công ty kiểm toán hoàn toàn có thể sử dụngkết quả các bước kiểm toán đang thực hiện cho đến ngày biến hóa để giao hàng choviệc triển khai dịch vụ new đó, mặc dù nhiên, các quá trình cần tiến hành và báocáo tạo phải phù hợp với thương mại & dịch vụ mới chuyển đổi. Để tránh phát âm nhầm chongười thực hiện báo cáo, report của dịch vụ mới biến hóa này ko được thamchiếu đến:

(a)Hợp đồng kiểm toán ban đầu;hoặc

(b)Bất kỳ giấy tờ thủ tục nào đang đượcthực hiện nay theo đúng theo đồng kiểm toán ban đầu, trừ khi vừa lòng đồng kiểm toán được thayđổi thành vừa lòng đồng soát sổ trên cơ sở những thủ tục thỏa thuận trước với việctham chiếu đến những thủ tục đã thực hiện là yêu thương cầu bắt buộc của báo cáo.

Các vụ việc cần chu đáo thêm trong thừa trình đồng ý hợp đồng kiểm toán

Chuẩnmực lập với trình bày report tài thiết yếu được pháp luật và các quy định bổ sung cập nhật (hướngdẫn đoạn 18 chuẩn chỉnh mực này)

A34. Kế bên các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và chế độ kế toán do bộ Tài bao gồm banhành, lao lý và những quy định hoàn toàn có thể đặt ra những yêu cầu bổ sung liên quan đếnviệc lập với trình bày report tài chính. Khi đó, theo kim chỉ nam của chuẩn chỉnh mực kiểmtoán Việt Nam, khuôn khổ về lập cùng trình bày report tài chính được áp dụng phảibao gồm cả khuôn khổ về lập với trình bày report tài chính đã xác minh và cácquy định bổ sung theo yêu cầu của pháp luật, với điều kiện các quy định xẻ sungnày không mâu thuẫn với cỡ về lập cùng trình bày report tài bao gồm đã xácđịnh. Ví dụ, luật pháp và những quy định rất có thể yêu cầu trình bày thêm những thuyếtminh ngoài các yêu ước của chuẩn chỉnh mực lập cùng trình bày report tài chính, hoặcpháp vẻ ngoài và các quy định có thể hạn chế sự chọn lựa các chuẩn mực lập với trìnhbày báo cáo tài chính. Theo quy định ở vị trí 15 chuẩn mực kiểm toán việt nam số700, truy thuế kiểm toán viên phải nhận xét xem liệu report tài bao gồm có tham chiếu đếnhoặc mô tả khá đầy đủ khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chủ yếu được áp dụnghay không.

Chuẩnmực lập và trình bày report tài bao gồm theo yêu ước của lao lý và các quy định- các vấn đề khác tác động đến việc đồng ý hợp đồng truy thuế kiểm toán (hướng dẫn đoạn 19 chuẩn chỉnh mực này)

A35. Quy định và các quy định hoàn toàn có thể yêu cầu chủ kiến kiểm toán cần phải sử dụng các từ “phản ánhtrung thực cùng hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu”, tất cả trong trường hòa hợp kiểmtoán viên tóm lại rằng cỡ về lập cùng trình bày report tài thiết yếu được ápdụng theo yêu cầu của luật pháp và những quy định là ko thể gật đầu được.Trong trường đúng theo này, các thuật ngữ bắt buộc phải sử dụng trong report kiểmtoán tất cả sự khác hoàn toàn đáng nói so với hiện tượng của các chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt
Nam (xem đoạn 21 chuẩn chỉnh mực này).

Báocáo kiểm toán theo yêu ước của điều khoản hoặc các quy định (hướng dẫn đoạn 21 chuẩn chỉnh mực này)

A36. Theo quy định tại vị trí 20 chuẩn chỉnh mực kiểm toán việt nam số 200, kiểmtoán viên và doanh nghiệp lớn kiểm toánkhông được tuyên bố là đã tuân thủ chuẩn chỉnh mực kiểm toán nước ta nếu không đảm bảotuân thủ tổng thể các chuẩn chỉnh mực liên quan đến cuộc kiểm toán. Nếu luật pháp vàcác quy định có yêu cầu về hình thức và ngôn từ của report kiểm toán hoàn toànkhác so với cách thức của chuẩn mực kiểm toán việt nam và kiểm toán viên xét thấyviệc trình bày bổ sung trong báo cáo kiểm toán cũng cần thiết giúp người sử dụnghiểu đúng, truy thuế kiểm toán viên cần để ý đến việc bổ sung trong report kiểm toán mộtđoạn nói rằng cuộc kiểm toán đang không được triển khai theo các chuẩn mực kiểmtoán Việt Nam. Trường phù hợp này, khoác dù report kiểm toán ko được phép tuyên bốlà đã tuân hành các chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt Nam, kiểm toán viên vẫn được khuyếnkhích áp dụng các quy định và lí giải của chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt Nam, kể cảcác chuẩn mực về report kiểm toán, trong quá trình kiểm toán.

Lưu ý khi kiểm toán những đơn vị trong lĩnh vực công

A37. Khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công, theo yêu cầu của phápluật, truy thuế kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thể phải report trực tiếp vớilãnh đạo những bộ, ngành nhà quản, cơ quan quản lý nhà nước hoặc công chúng nếuđơn vị được truy thuế kiểm toán có hành vi gây giảm bớt phạm vi kiểm toán.

Ghi chú: (*) chuẩn chỉnh mực “Khuôn khổvề hòa hợp đồng thương mại dịch vụ đảm bảo” nêu ở chỗ A1, A2 chuẩn mực này sẽ tiến hành ban hànhsau.

Phụlục 01

(Hướng dẫn đoạn A23- A24 chuẩn mực này)

MẪU HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Phụ lục này hỗ trợ ví dụ về chủng loại hợp đồng kiểm toánáp dụng đối với cuộc kiểm toán báo cáo tài thiết yếu cho mục đích chung, được lậpphù phù hợp với chuẩn chỉnh mực kế toán, chế độ kếtoán (doanh nghiệp) Việt Nam. Mẫu mã hợpđồng này phải được biến đổi cho cân xứng với điểm sáng của cuộc kiểm toán. Mẫu mã hợpđồng này được lập cho cuộc kiểm toán report tài chính 1 năm và có thể sửa đổiđể áp dụng cho những cuộc truy thuế kiểm toán nhiều năm (xem đoạn 13 của chuẩn chỉnh mực này).Doanh nghiệp kiểm toán có thể cần xin chủ ý của chuyên viên tư vấn pháp luậtkhi biên soạn thảo vừa lòng đồng kiểm toán.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

---------o0o---------

Số: /HĐKT

…, ngày …tháng … năm …

HỢP ĐỒNG KIỂMTOÁN

(V/v: Kiểm toánbáo cáo tài chính năm tài chính xong xuôi ngày …/…/…

của ……………)

·Căn cứ Chuẩn mực kiểm toán Việt nam giới số 210 về Hợp đồng kiểmtoán;

Hợp đồng này được lập bởivà giữa các bên:

BÊN A : ……………………………………..

Người đại diện : ……………………………………….

Chức vụ :……………………………………….

(Theo
Giấy ủy quyền số …………………………ngày ……………..)(nếu là Phó Giám đốc)

Địachỉ : ……………………………………….

Mã số thuế : ……………………………………….

Tài khoản số : ……………………………………….

Tại ngân hàng : ……………………………………….

Người đại diện : ……………………………………….

Chức vụ :……………………………………….

(Theo Giấy ủy quyền số …………………………ngày……………..)(nếu là Phó Giám đốc)

Địa chỉ :……………………………………….

Mã số thuế : ……………………………………….

Tài khoản số : ……………………………………….

Tại ngân hàng : ……………………………………….

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý cung cấp chobên A dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của mặt A chonăm tài chính dứt ngày ……/…../……, baogồm Bảng bằng phẳng kế toán trên ngày ....... Mon .........năm ........,Báo cáo kết quả vận động kinh doanh, report thay thay đổi vốn chủ cài (nếu có),Báo cáo lưu chuyển khoản tệ và phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chínhkết thúc thuộc ngày. Cuộc kiểm toán của mặt B được thực hiện với mụctiêu chuyển ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài bao gồm của mặt A.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của bên A:

Cuộc kiểm toán của mặt B đã được triển khai trên cơsở Ban người có quyền lực cao và Ban quản lí trị của bên A (trong phạm vi phù hợp) hiểu và thừanhận tất cả trách nhiệm:

(a) Đối với bài toán lập với trình bày báo cáo tàichính trung thực cùng hợp lý, cân xứng với các chuẩn chỉnh mực kế toán, chế độ kế toán(doanh nghiệp) Việt phái mạnh và các quy định pháp lý có tương quan đến lập với trìnhbày báo cáo tài chính được áp dụng;

(b) Đối với kiểm soát và điều hành nội cỗ mà Ban Giám đốcxác định là cần thiết để bảo đảm cho việc lập với trình bày report tài chínhkhông còn không đúng sót trọng yếu do ăn lận hoặc vị nhầm lẫn;

(c) Đảm bảo cung cấp kịp thời cho bên B:

(i)Quyền tiếp cận với toàn bộ tàiliệu, tin tức mà Ban Giám đốc nhận thấy là có liên quan đến quá trình lập vàtrình bày báo cáo tài bao gồm như hội chứng từ kế toán, sổ kế toán, tư liệu và những vấnđề khác;

(ii) các thông tin bổ sung mà kiểm toán viên với doanh nghiệp kiểm toán yêu cầu
Ban Giám đốc hỗ trợ hoặc giải trình để giao hàng cho mục tiêu của cuộc kiểmtoán;

(iii)  Quyền tiếp cận không giảm bớt đối vớinhân sự của bên A mà kiểm toán viên và doanh nghiệp lớn kiểm toán xác minh là cầnthiết để thu thập bằng triệu chứng kiểm toán. Sắp xếp nhân sự tương quan cùng có tác dụng việcvới bên B trong quy trình kiểm toán.

Ban
Giám đốc cùng Ban cai quản trị của mặt A (trong phạm vi phù hợp) có trọng trách cungcấp và xác thực bằng văn phiên bản về những giải trình đã cung ứng trong quá trình kiểmtoán vào “Thư giải trình của Ban người đứng đầu và Ban qu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *