CÂU LỆNH IF ELSE TRONG C ÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF TRONG C, CÁCH DÙNG CÂU LỆNH IF C++

Câu lệnh if trong csẽ trình bày đến chúng ta đọc về phong thái viết điều kiện với câu lệnh if…else với câu lệnh switch…case.

Bạn đang xem: Câu lệnh if else trong c

Hai câu lệnh này được áp dụng để lập điều kiện và sẽ sở hữu được những xử lý khớp ứng được tiến hành tuỳ vàođiều kiện nào được thoã.

Câu lệnh if vào c – Yêu cầu

Yêu cầu 1: Viết lịch trình xếp loại tác dụng học tập nhờ vào điểm trung bình khoá học tập theo tiêu chí sau:

Nếu điểm trung bình (sau đây call là dtb) nhỏ dại hơn5, xếp một số loại “Yếu”Nếu dtblớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn 6.5, xếp loại “Trung bình”Nếu dtb lớn hơn hoặc bởi 6.5 và bé dại hơn 8, xếp nhiều loại “Khá”Nếu dtb to hơn hoặc bởi 8 và nhỏ hơn 10, xếp nhiều loại “Giỏi”Nếu dtb bởi 10, xếp các loại “Xuất sắc”

Yêu ước 2: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, hiển thị chức năng chất nhận được người cần sử dụng lựa chọn

Nhấn phím số 1: thực hiện phép cộng
Nhấn phím số 2: triển khai phép trừ
Nhấn phím số 3: tiến hành phép nhân
Nhấn phím số 4: thực hiện phép chia

Câu lệnh if trong c – đối chiếu yêu cầu

Đối với sự việc 1, họ phải nhờ vào điểm trung bình với xét 5 ngôi trường hợp khớp ứng với Yếu, Trung bình, Khá, xuất sắc và Xuất sắc. Để cách xử lý được yêu ước này chương trình sẽ phải tạo và kiểm soát biểu thức đk như sau:

Nếu dtb ngược lại nếu dtb trái lại nếu dtb trái lại nếu dtb trái lại “Xuất sắc”

Đối với vụ việc 2 đề nghị xử lý để có thể chấp nhận được người áp dụng lựa chọn phép tính được vẻ ngoài theo những nhỏ số: 1 tương tự với phép cộng, 2 tương tự với phép trừ, 3 tương tự với phép nhân, 4 tương đương với phép chia. Vậy vào trường vừa lòng này, lịch trình sẽ giải pháp xử lý như sau:

Nếu biến pheptinh = 1 thì thực hiệnphéptổngNếu trở nên pheptinh = 2 thì thực hiệnphép trừNếu biến pheptinh = 3 thì tiến hành phép nhânNếu đổi mới pheptinh = 4 thì thực hiện phépchia

Để xử lý 2 vụ việc trên họ phải áp dụng đến câu lệnh if-else/switch-case. Chi tiết về cú pháp và cách sử dụng, bạn đọc xem mặt dưới

Câu lệnh if vào c – Câu lệnh if-else

Được thực hiện để kiểm tra điều kiện và tiến hành xử lý khớp ứng với điều kiện đó. Ví dụ nếu như điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì xếp các loại yếu. Vào trường hợp này, đk là điểm mức độ vừa phải if(Biểu_Thức_Điều_Kiện) cách xử lý trong trường hợp biểu thức điều kiện đúng Nếu điểm vừa phải (dtb) nhỏ hơn if(dtb printf("Loại yếu"); }Câu lệnh if trong c –Đối cùng với haitrường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện) cách xử trí 1; else cách xử lý 2; Nếu điểm trung bình if (dtb printf("Loại yếu"); } else printf("Loại trung bình"); Câu lệnh if vào c –Đối với nhiều hơn thế 2 trường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_1) cách xử trí 1; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_2) cách xử lý 2; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_N-1) xử lý N-1; else cách xử lý N; Ví dụ:

Yêu cầuKết luận
Nếu điểm trung bình

Với yêu ước này, chúng ta phải áp dụng if-else lồng nhau. Có nghĩa là trong biểu thức else bọn họ đặt biểu thức if và cứ như vậy cho tới hết những trường hợp.

//Trường hợp sản phẩm nhấtif(dtb
Lưu ý trong biểu thức điều kiện, chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử và (&&), toán tử hoặc (||) để lập biểu thức điều kiện. Lấy ví dụ viết cách xử trí tìm số lớn số 1 trong 3 số nguyên tương ứng là a, b, c. Câu lệnh if sẽ được viết như sau

if (a>b && a>c) printf("Số lớn số 1 là %d", a); Giải thích: giả dụ a lớn hơn b và đồng thời a to hơn c thì số lớn nhất trong 3 số a, b, c là a. Trong xử trí trên, trường hợp a = 10, b = 3, c = 9 thì lịch trình sẽ thông tin “Số lớn số 1 là 10”. Các bạn có thể xem lại phần giải pháp xử lý xuất của bài bác 3 tại phía trên để ôn lại cú pháp và cách thực hiện của hàm cách xử lý xuất printf.

Câu lệnh if vào c – Câu lệnh switch-case

Nếu biểu thức điều kiện đối chiếu bằng với với một hằng phong cách số nguyên hoặc cam kết tự thì chúng ta nên thực hiện câu lệnh switch-case vì 2 lý do:Mã mối cung cấp (source code) dễ đọc và
Chương trình sẽ thực hiện nhanh hơn.

Cú pháp:

switch (Biến) case Giá_Trị_1: giải pháp xử lý 1; break; case Giá_Trị_2: giải pháp xử lý 2; break; case Giá_Trị_N-1: cách xử lý N-1; break; default: xử trí N; Giải yêu thích cú pháp switch-case

Thực hiện so sánh biến với từng case với nếu thoả case làm sao thì sẽ triển khai xử lý bên trong của case đóvà chấm dứt một case bằng lệnh break. Trường hợp không thỏa bất kỳ case làm sao thì xử lý phía bên trong default sẽ tiến hành thực hiện.

Ví dụ chương trình có thể chấp nhận được người cần sử dụng lựa lựa chọn phép tính cho 2 số nguyên, cụ thể như sau:

Nếu trở thành pheptinh = 1 thì thực hiệnphéptổng Nếu đổi mới pheptinh = 2 thì thực hiệnphép trừ Nếu đổi thay pheptinh = 3 thì triển khai phép nhânNếu biến hóa pheptinh = 4 thì tiến hành phépchia

int a, b, pheptinh; printf("a = "); scanf("%d", &a); printf("b= "); scanf("%d", &b); printf("Nhap phep tinh "); scanf("%d", &pheptinh); switch(pheptinh) case 1: //Phép cùng printf("Tong 2 so la %d", a+b); break; case 2: //Phép trừ printf("Hieu 2 so la %d", a-b); break; case 3: //Phép nhân printf("Tich 2 so la %d", a*b); break; case 4: //Phép phân chia printf("Thuong 2 so la %f", (float)a/b); break; default: printf("Nhap không nên phep tinh"); Kết luận:Những xử lý bằng switch-case đầy đủ xử lý được với if-else nhưng ngược lại thì KHÔNG vì switch-case chỉ đồng ý kiểu số nguyên cùng kiểu cam kết tự và chỉ xử lý SO SÁNH BẰNG.

Xem thêm: Lệnh Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính Hiệu Quả, 5 Cách Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính Hiệu Quả

Câu điều kiện if else là một trong những dạng câu lệnh được sử dụng thông dụng trong tất cả ngôn ngữ lập trình. Vậy câu lệnh if else là gì? bài viết này ducthanh.edu.vn sẽ giúp đỡ bạn nắm rõ hơn về câu lệnh if else vào C, C++ nhé!


Các kết cấu lệnh điều kiện thường gặp
Câu lệnh if
Câu lệnh if else
Câu lệnh if else lồng nhau
Câu lệnh if elseif else ladder

Câu lệnh if else được sử dụng khi nào?

Câu lệnh if else được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên bài toán kiểm tra đúng/sai của mệnh đề điều kiện, từ kia thuật toán sẽ giới thiệu những hành động hoặc quyết định dựa trên tác dụng của mệnh đề ấy.

*
Câu lệnh if else được áp dụng khi nào?

Các cấu tạo lệnh đk thường gặp

Câu lệnh if

Khái niệm

Câu lệnh if là dạng kết cấu đơn giản với cơ bản nhất. Cấu trúc của câu lệnh này được triển khai như sau:

Nếu thỏa đk (mệnh đề đúng), công tác sẽ triển khai các câu lệnh bên dưới dưới mệnh đề điều kiện trên.Nếu không thỏa điều kiện (mệnh đề sai), công tác sẽ sẽ làm lơ và thường xuyên thực hiện những câu lệnh khác.
*
Lưu đồ câu lệnh ifCú pháp minh họa

if (điều kiện)

// thực hiện các câu lệnh nếu đk đúng

Bài tập minh họa

Nhập 3 số nguyên a, b, c. Tìm kiếm Max.

Code: bài tập câu lệnh if

*
Bài tập câu lệnh if

Câu lệnh if else

Khái niệm

Câu lệnh if else sẽ đánh giá tính đúng/sai của mệnh đề if. Chỉ tất cả 2 công dụng xảy ra:

Nếu điều kiện đúng, thực hiện các câu lệnh dưới mệnh đề if
Nếu điều kiện sai, thực hiện các câu lệnh bên dưới mệnh đề else
*
Lưu vật câu lệnh if elseCú pháp minh họa

if (điều_kiện)

// triển khai các câu lệnh nếu điều kiện đúng

else

// thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện sai

Bài tập minh họa

Nhập một trong những nguyên n. đánh giá n là số chẵn hay số lẻ?

Code: bài xích tập câu lệnh if else

*
Bài tập câu lệnh if else

Câu lệnh if else lồng nhau

Khái niệm

Trong cấu tạo If else lồng nhau, các câu lệnh sau if (hoặc else) đang lồng thêm các câu đk if hoặc if else khác nữa.

Cú pháp minh họa

if (điều khiếu nại 1)

{

// thực hiện các câu lệnh nếu điều kiện 1 đúng

if (điều khiếu nại 2)

// tiến hành các câu lệnh nếu đk 2 đúng

else

// triển khai các câu lệnh nếu điều kiện 2 sai

*
Lưu thứ câu lệnh if else lồng nhauBài tập minh họa

Nhập một trong những nguyên n. đánh giá n là số nguyên dương tốt nguyên âm?

Code: bài xích tập câu lệnh if else lồng nhau

*
Bài tập câu lệnh if else lồng nhau

Câu lệnh if elseif else ladder

Khái niệm

Câu lệnh if elseif else ladder được tiến hành theo quy mức sử dụng “cái thang”, thuật toán sẽ chạy từ trên xuống. Nếu gặp mặt điều khiếu nại else if làm sao đúng thì sẽ thực hiện các câu lệnh phía bên trong đó.

*
Lưu thiết bị câu lệnh if elseif else ladderCú pháp minh họa

if (điều kiện 1)

// thực hiện các câu lệnh nếu đk 1 đúng

else if (điều khiếu nại 2)

// tiến hành các câu lệnh nếu đk 1 sai và đk 2 đúng

…..

else if (điều khiếu nại n)

// triển khai các câu lệnh nếu đk 1;2;…;n-1 sai và điều kiện n đúng

else

// tiến hành các câu lệnh nếu đk trên đông đảo sai

Bài tập minh họa

Viết lịch trình C++ xếp hạng học lực của học viên theo điểm trung bình của bài xích kiểm tra vào lớp, điểm thi giữa kỳ (hệ số 2), điểm thi vào cuối kỳ (hệ số 3). Xác định học lực dựa trên nguyên tắc sau:

Giỏi: Điểm vừa phải ≥ 8Khá: 8 > Điểm mức độ vừa phải ≥ 6.5Trung Bình: 6.5 > Điểm trung bình ≥ 5Yếu: Điểm vừa đủ

Code: bài bác tập câu lệnh if elseif else ladder

*
Bài tập câu lệnh if elseif else

Hy vọng nội dung bài viết này sẽ giúp bạn quản lý được if-else trong C, C++ để vận dụng vào các bước một cách hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *